Zarządzenie COVID-19

 

 

Zarządzenie nr 22/2020

 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach z dnia 10 września 2020r. w sprawie powiększającej się liczby zachorowań związanych z rozprzestrzenianiem się WIRUSA COVID – 19 wśród mieszkańców Pabianic oraz w związku z ustawą z dnia 2 i 10 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA i innych chorób zakaźnych zarządzam co następuje:
 
1. Zakaz wstępu do budynku pracowników z podwyższoną temperaturą i oznakami infekcji i nieuczestniczenia w żadnych spotkaniach, zajęciach i imprezach.
 
2. Osoby pracujące i odwiedzające Miejski Ośrodek Kultury proszone są o dokładną dezynfekcję dostępnymi środkami.
 
3. Zachowanie co najmniej 1,5 metra odległości od pozostałych osób.
 
4. Każda osoba z objawami infekcji będzie natychmiast proszona o opuszczenie budynku i zastosowanie się do odpowiednich procedur.
 
5. Każdy z pracowników i odwiedzających Miejski Ośrodek Kultury ma obowiązek zakrywania ust i nosa na terenie budynku.

6. Nakazuję codzienną dezynfekcję wszystkich dotykanych powierzchni.
 
Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie się w sytuacji zagrożenia zakażeniem COVID – 19
 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 10 września 2020r.

 

 

 

 

 

 

 
Plakat - Zarządzenie COVID-19