Zajęcia dla najmłodszych

Mix Dance Kids

Interaktywne, dynamiczne zajęcia umuzykalniające dla dzieci prowadzone w formie zabawy  wraz z kształceniem poczucia rytmu.

Program:
- rozwój twórczej inwencji dzieci,
- improwizacje ruchowe śpiewane i grane,
- ćwiczenia ogólnorozwojowe pobudzające aktywność i wychowanie przez sztukę.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 3. roku życia – mile widziana obecność opiekuna. W zajęciach mogą uczestniczyć również dzieci, które wymagają indywidualnego podejścia do nauki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 45 minut. 

 

Instruktor: Martyna Pawlusiak
Koszt: 80zł* 100zł** 140zł***

 

Balet, czyli taniec klasyczny

Balet, to realizacja marzeń dziecka o wejściu w bajkowy świat tańca, magicznych kostiumach i płynnych, lekkich ruchach na scenie. To podstawa do innych technik tanecznych. W trakcie zajęć przygotowujemy dzieci do występu na naszej scenie, co dodatkowo wpływa na wzmocnienie poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem.
Zajęcia dla najmłodszych w wieku od 4 do 6 roku życia.
Kwalifikacja do grup przez instruktora. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut.

Program:
- podstawy techniki tańca klasycznego,
- mini etiudy baletowe z wykorzystaniem zabawy,
- wypracowanie prawidłowej sylwetki ciała, a także płynności i harmonii ruchu,
- rozwój wyobraźni przestrzennej i plastyki ruchu,
- kształtowanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wyobraźni,
- wyrażanie swobodnej ekspresji i naturalnej improwizacji,
- podstawy techniki wyrazu scenicznego.

 

Na koniec cyklu nauczania dziecko bierze udział w wydarzeniu artystycznym na naszej scenie, do którego przygotowujemy kostiumy, choreografię i scenografię. Otrzymuje również certyfikat uczestnictwa.  

Instruktor: Adriana Jabłońska
Koszt: 130zł* 160zł** 200zł***

 

Bim Bam Brzdąc

Zajęcia ogólnorozwojowe i poznawcze dla najmłodszych dzieci od 1. do 3. roku życia. W zajęciach obowiązkowo bierze udział rodzic lub opiekun dziecka.


Program:

- kształtowanie motoryki małej i dużej,
- zajęcia taneczno-muzyczne,
- ćwiczenia gimnastyczne,
- rozwój mowy i ćwiczenia aparatu mowy,
- kształtowanie kreatywności i logicznego myślenia,
- kształtowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego,
- wyrażanie emocji.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut. 

 

Instruktor: Adriana Jabłońska 
Koszt: 
1 raz w tygodniu: 80zł* 100zł** 125zł***
            2 razy w tygodniu: 160zł* 200zł** 250zł***

 

 

      * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora