Oferta

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ciekawych i różnorodnych tematycznie zajęciach prowadzonych przez instruktorów. Jak co roku, do wyboru jest kilka sekcji artystycznych, w których można rozwijać swoje umiejętności taneczne, wokalne, aktorskie, plastyczne, muzyczne oraz fotograficzne. Jest też nauka gry na gitarze oraz warsztaty z klasycznego tańca, czyli baletu, a dla najmłodszych dzieci – zajęcia ze sztuką poprzez zabawę.

 

 

Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH    2020/2021

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

OŚWIADCZENIE O NIEOBECNOŚCI

 

Dokumenty można przesyłać na adres sekcje@mokpabianice.eu

 

 

 

Organizacja pracy MOK w czerwonej strefie od dnia 26 października 2020r.
 
W związku z postępującą sytuacją pandemiczną informujemy, że zajęcia prowadzone w Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach odbywają się w reżimie sanitarnym adekwatnym do strefy czerwonej.
 
1. Grupy uczestników zajęć
"Teatr "Spektrum"," Bim Bam Brzdąc"," Akademia Wyobraźni", zajęcia plastyczne, "Taniec i Ruch", "Kulturalnie po angielsku", "Gitarzyści po 40-tce", "Dobrzanie"
odbywają się zgodnie z harmonogramem w ograniczonych grupach do 5 osób (J. Kierlik, K. Czapińska, S. Łuczyński, J. Urbaniak-Woźniak, G. Małolepszy)
 
2. Zajęcia taneczne - balet oraz hip hop we wszystkich grupach zostają zawieszone(S. Krupa, A. Łysiuk)
 
3. Zespoły muzyczne oraz nauka gry na gitarze (A. Krajewski i K. Walczak) odbywają się w ustalonych składach zgodnie z harmonogramem.
 
4. Nauka gry na skrzypcach i perkusji indywidualnie odbywają się bez zmian (A. Stojanowska, A. Domaradzki)
 
5. Indywidualne zajęcia wokalne prowadzone są hybrydowo w porozumieniu z instruktorami (O. Fidrysiak, A. Skonieczna)
 
6. Chór senioralny (M. Piotrowski) zostaje tymczasowo zawieszony.
 
7. Teatr "DlaNiepoznaki" oraz grupy teatralne dziecięco-młodzieżowe prowadzone są zdalnie (K. Tkacz, K. Hołyńska)
 
8. Zajęcia rękodzielnicze (E. Walkiewicz) prowadzone są zdalnie.
 
9. Teatr integracyjny "Czarodzieje" prowadzony jest zdalnie (K. Tkacz)
 
 
Wszystkie zmiany zostały wprowadzone i ustalone po konsultacjach z uczestnikami i instruktorami i obowiązują do odwołania.
 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy:
sekretariat@mokpabianice.eu
lub telefoniczny:
42 225 46 94.

 

 

 

 

Teatr, kabaret

 

Sekcja teatralna dla dzieci i młodzieży
Zajęcia służące wszechstronnemu rozwojowi, sprzyjające wychowaniu. Pełnią również funkcje terapeutyczną poprzez sztukę.
Program:
- wyzwalanie ekspresji słownej, muzycznej i ruchowej,
- integracja w grupie,
- wywoływanie dobrych wzorców i postaw moralnych,
- rozwój pamięci i kreatywności oraz logicznego myślenia,
- poszerzanie zasobów słownictwa,
- nauka prawidłowej dykcji,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości i eliminowanie nieśmiałości.
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału

w konkursach i przeglądach artystycznych.
Zajęcia dla dzieci od 10. roku życia.

Instruktor: Dorota Olejnik i Katarzyna Hołyńska
Koszt: 50zł.*, 70zł.**, 90zł.**

 

 

 

Sekcja kabaretowo-estradowa
Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych. 

Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału
w konkursach i przeglądach artystycznych.
Instruktor: Jerzy Czapliński

Sekcja teatralna - grupa "Spectrum"
Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych.

Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału
w konkursach i przeglądach artystycznych.
Instruktor: Jerzy Czapliński

Warsztaty teatralne
Indywidualne zajęcia dla kandydatów na uczelnie artystyczne.

Instruktor: Jerzy Czapliński
Koszt: 150zł.*, 200zł.**, 250zł.***

 

 

 

 

Grupa teatralna „DlaNiepoznaki”
Zajęcia teatralne dla dorosłych – kontynuacja.
Do zespołu przyjmiemy mężczyzn.
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału

w konkursach i przeglądach artystycznych.

Instruktor: Katarzyna Tkacz

Teatr integracyjny „Czarodzieje”

Zajęcia teatralne dla osób niepełnosprawnych z funkcjami terapeutycznymi

Instruktor: Katarzyna Tkacz

Koszt: 10 zł

        * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
 **** - Posiadacze Karty Seniora

 

 

Zajęcia wokalne

 

Zespół wokalny dziecięcy "Małe Gwiazdeczki”"
Nauka piosenek, interpretacja, dykcja dla dzieci od 5 do 7 lat.

Instruktor: Aleksandra Skonieczna

Kontynuacja i casting.
Koszt: 60zł.*, 70zł.**, 85zł.***

 

 

Indywidualne lekcje wokalne
Dla uczestników od 7. roku życia.

Program:
- rozwój zdolności wokalno – muzycznych,
- poznawanie wartościowego repertuaru polskich i zagranicznych wykonawców
- nauka warsztatu wokalnego eksponującego naturalne walory głosowe,
- nauka dykcji i poczucia frazy,
- nauka interpretacji utworów,
- kształtowanie słuchu harmonicznego,
- poznanie różnych technik wokalnych i gatunków muzycznych,
- możliwość udziału w koncertach i konkursach.
Przed przyjęciem na zajęcia zostaną sprawdzone predyspozycje muzyczne uczestnika. Kontynuacja i casting.

Instruktor: Aleksandra Skonieczna i Olga Fidrysiak
Koszt: 100zł.*, 120zł.**, 140zł.***, 60zł.**** Duety: ½ ceny

 

 

      *  - Posiadacze Karty Pabianiczanina
     **  - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
    ***  - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
   **** - Posiadacze Karty Seniora

 

 

Zespoły senioralne

 

Senioralne zespoły wokalne - chóralne
Instruktor: Mirosław Piotrowski

Taniec i ruch
Zajęcia ruchowe przy muzyce.
Koszt: 30zł.*, 40zł.**, 60zł.***, 20zł.****

 

 

Kuchnia 4 kultur

Zajęcia kulinarne z zakresu kuchni żydowskiej, niemieckiej, polskiej ,rosyjskiej z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem wolontariatu.

Koszt: 10 zł

 

 

          * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora
 
 
 
 
 

Zajęcia rękodzielnicze i plastyczne

 

Zajęcia rękodzielnicze
Zajęcia dla dorosłych i młodzieży stymulujące aktywność artystyczną i zachęcające do ciekawego spędzania czasu wolnego, z elementami terapeutycznymi.
Program:
- rozwój zdolności manualnych,
- poznawanie różnych technik plastycznych,
- budowanie aktywności twórczej i wyobraźni,
- wykorzystywanie różnorodnych materiałów i eksperymentowanie,
- poznanie techniki decoupage, scrabbooking’u, modelowania, origami, witrażu, filcowania, powertex’u, itp.

Instruktor: Ewa Walkiewicz
Koszt: 50zł.*, 60zł.**, 90zł.***, 40zł.****

 

 

Zajęcia plastyczne
Wizualna twórczość artystyczna, malarstwo, rysunek, grafika, scenografia, rzemiosło artystyczne.
Zajęcia dla uczestników od 6. roku życia bez górnej granicy wieku.

Instruktor: Sławomir Łuczyński
Koszt: 50zł.*, 60zł.**, 90zł.***, 40zł.****

 

 

Warsztaty plastyczne dla kandydatów na uczelnie artystyczne

Instruktor: Sławomir Łuczyński
Koszt: 150zł.*, 200zł.**, 250zł.***

 

   

          * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora 

 

 

Sekcja fotograficzna

 

Zajęcia fotograficzne i animacyjne
Nauka obsługi oprogramowania do obróbki fotografii, fotografii analogowej, poznawanie zasad i technik fotograficznych.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: dla początkujących oraz zaawansowanych. Bez ograniczeń wiekowych.

Instruktor: Krzysztof Dumka
Koszt: 50zł.*, 60zł.**, 90zł.***, 40zł.****

 

 

 

 

 

          * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora

 

 

 

Sekcje muzyczne

Nauka gry na instrumentach perkusyjnych
Program:
- poznanie instrumentu i zasad gry,
- kształtowanie pamięci muzycznej,
- zasady akompaniamentu,
- nauka gry w zespole,
- rozwój poczucia rytmu.
Nauka własnego repertuaru.
Zajęcia indywidualne od 12. roku życia.

Instruktor: Andrzej Domaradzki
Koszt:. 100zł.*, 120zł.**, 150zł.***

 

 

 

Grupowa nauka gry na gitarze
Program:
- poznanie instrumentu i zasad gry,
- dźwięki, dwudźwięki, akordy,
- kształtowanie pamięci muzycznej,
- zasady akompaniamentu,
- nauka gry w zespole,
- rozwój poczucia rytmu.
Nauka własnego repertuaru.
Zajęcia odbywają się w grupach: 7-12 lat, 12-15 lat, 15-17 lat.

Nauka wymaga indywidualnego instrumentu.

Instruktor: Kacper Walczak
Koszt: 50zł.*, 60zł.**, 90zł.***

 

 

 

Indywidualna nauka gry na gitarze
Program:
- poznanie instrumentu i zasad gry,
- dźwięki, dwudźwięki, akordy,
- kształtowanie pamięci muzycznej,
- zasady akompaniamentu,
- nauka gry w zespole,
- rozwój poczucia rytmu.
Nauka własnego repertuaru.
Zajęcia dla uczestników od 7. roku życia, bez górnej granicy wieku.

Nauka wymaga indywidualnego instrumentu.

Instruktor: Andrzej Krajewski
Koszt: zł.100*, 120zł.**, 150zł.***, 75 zł.****

 

 

 

Nauka gry na skrzypcach dla najmłodszych
Program:
- poznanie instrumentu i zasad gry,
- dźwięki, dwudźwięki, akordy,
- kształtowanie pamięci muzycznej,
- zasady akompaniamentu,
- nauka gry w zespole,
- rozwój poczucia rytmu.
Nauka własnego repertuaru.
Zajęcia dla uczestników bez ograniczeń wiekowych.

Nauka wymaga indywidualnego instrumentu.

Instruktor: Anna Stojanowska
Koszt: 100zł.*, 120zł.**, 150zł.***

 

 

 

Zespoły muzyczne - grupa rockowa

Instruktor: Kacper Walczak
Koszt: 40zł.*, 50zł.**, 70zł.***

 

 

 

Zespół "Vint age hysteria"

Instruktor: Kacper Walczak
Koszt: 40zł.*, 50zł.**, 70 zł.***

 

 

 

Zespół "Kaskady"

 

 

Kapela "Dobrzanie"
Repertuar podwórkowo-ludowy. Zespół dla dorosłych.

Instruktor: Grzegorz Małolepszy

 

 

 

Gitarzyści po 40-stce
Zespół dla dorosłych i seniorów.

Instruktor: Grzegorz Małolepszy

 

 

Zespół poezji śpiewanej "Ostatnie Kuszenie Małgorzaty"

Instruktor: Andrzej Krajewski

 

 

 

      * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora

 

 

 

 

Zajęcia dla najmłodszych i inne

ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH

 

Bim Bam Brzdąc
Zajęcia ogólnorozwojowe i poznawcze dla najmłodszych dzieci od 6. miesiąca życia do 3. roku życia. W zajęciach udział biorą rodzice lub opiekunowie. Program:

- kształtowanie motoryki małej i dużej,
- zajęcia taneczno-muzyczne,

- ćwiczenia gimnastyczne,

- rozwój mowy i ćwiczenia aparatu mowy,

- nauka globalnego czytania,

- kształtowanie kreatywności i logicznego myślenia,

- kształtowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego,

- wyrażanie emocji.

Na koniec cyklu nauczania dziecko otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Instruktor: Kinga Czapińska i Joanna Urbaniak-Woźniak
Koszt: 1 raz w tygodniu: 40zł.*, 60zł.**, 80zł.***
            2 razy w tygodniu: 80zł.*, 100zł.**, 120zł.***

 

 

 

Akademia Wyobraźni
Interaktywne zajęcia edukacji kulturalnej i artystycznej, poznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, zajęcia w dwóch grupach przygotowujących do nauki szkolnej:

- dzieci w wieku 5-6 lat,

- dzieci w wieku wczesnoszkolnym, dzieci 7-10 lat.

Program:

- kształtowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego, praca w grupie,

- zajęcia ogólnorozwojowe i poznawcze,

- kształtowanie kreatywności, twórczości i logicznego myślenia,

- kształtowanie wrażliwości estetycznej,

- nauka koncentracji i map pamięci.

Na koniec cyklu nauczania dziecko otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Instruktor: Kinga Czapińska

Koszt: 60zł.*, 80zł.**, 120zł.***

 

 

 

INNE SEKCJE

Kulturalnie po angielsku
Zajęcia dla dorosłych prowadzone w języku angielskim w kategorii dla początkujących i zaawansowanych. 

Koszt:

1 raz w tygodniu:   80zł.*,   90zł.**,   135zł.***.  45zł.****

2 razy w tygodniu: 150zł.*, 160zł.**, 205zł.***. 80zł.****

 

 

 

 

      * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora

 

 

 

Sekcja muzyczna

Instruktor, aranżer muzyczny oraz kierownik artystyczny Mirosław Piotrowski prowadzi zespoły senioralne: Męski Chór im. T. Kościuszki, Żeński Zespół Wokalny „Tęcza” oraz Kabaret „Retro”, które swoją działalność w MOK-u rozpoczęły w latach 1993-1995. Koncertując wspólnie na terenie miasta i powiatu pabianickiego, przyjmują nazwę chóru „Akord”. Ich praca to przygotowywanie tematycznych słowno-muzycznych widowisk oraz koncertów stricte muzycznych.

 
 
 

Zajęcia Taneczne i Baletowe

Zajęcia baletowe
Dobra podstawa wszystkich tańców. Zajęcia prowadzone w grupach wiekowych od minimum (ukończonego) 4. roku życia.- kwalifikacja do grup przez instruktora.

Program:

- podstawy tańca klasycznego,

- mini etiudy baletowe,

- rozwój wyobraźni przestrzennej i plastyki ruchu,

- kształtowanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wyobraźni,

- wypracowanie prawidłowej sylwetki ciała a także płynności i harmonii ruchu,

- wyrażanie swobodnej ekspresji i naturalnej improwizacji.

Na koniec cyklu nauczania dziecko otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Instruktor: Andżelika Łysiuk

Koszt: 80zł.*, 100zł.**, 140zł.***

 

 

 

Hip-hop, taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży
Styl tańca lubiany i chętnie wykonywany przez dzieci i młodzież charakteryzujący się widowiskowymi, dynamicznymi układami tanecznymi. Zajęcia w grupach wiekowych oraz w grupie turniejowej. Od 9 lat.
Program:
- rozwój koordynacji ruchowej,
- rozwój aktywności fizycznej w poczuciu rytmu,
- praca w grupie,
- nauka choreografii,
- kształtowanie pamięci ruchowej.
Dla grupy turniejowej udział w przeglądach i konkursach.

Instruktor: Sebastian Krupa
Koszt: 60zł.*, 80zł.**, 120zł.***
Informujemy, iż opłata za zajęcia od uczestników zakwalifikowanych do grup turniejowych, może wzrosnąć o 10zł. za miesiąc.

 

 

 

Jumpstyle
Taniec polegający na dynamicznych skokach w rytm muzyki, które konstruują układ choreograficzny.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Instruktor: Filip Cybulski
Koszt: 40zł.*, 60zł.**, 100zł.***

 

 

 

Taniec i ruch dla malucha

 Interaktywne, dynamiczne zajęcia umuzykalniające dla dzieci prowadzone w formie zabawy  wraz z kształceniem poczucia rytmu.

Program:

- rozwój twórczej inwencji dzieci,

- improwizacje ruchowe śpiewane i grane,

- ćwiczenia ogólnorozwojowe pobudzające aktywność i wychowanie przez sztukę.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 3. roku życia – mile widziana obecność opiekuna. W zajęciach mogą uczestniczyć również dzieci, które wymagają indywidualnego podejścia do nauki.

Instruktor: Joanna Urbaniak-Woźniak
Koszt: 60zł.*, 80zł.**, 100zł.***

 

 

 

 

      * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora

 

 

 

Cennik zajęć

 

 

 

 

 

 

POBIERZ CENNIK 2020/2021