Oferta

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta zaprasza dzieci i młodzież do udziału w ciekawych i różnorodnych tematycznie zajęciach prowadzonych przez instruktorów. Jak co roku, do wyboru jest kilka sekcji artystycznych, w których można rozwijać swoje umiejętności taneczne, wokalne, aktorskie, plastyczne, muzyczne oraz fotograficzne. Jest też nauka gry na gitarze oraz warsztaty z klasycznego tańca, czyli baletu, a dla najmłodszych dzieci – zajęcia ze sztuką poprzez zabawę.

 

 

Deklaracje przyjmujemy w sekretariacie lub pod adresem sekretariat@mokpabianice.eu

 

Zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia teatralne

Sekcja teatralna dla dzieci i młodzieży

Zajęcia służące wszechstronnemu rozwojowi, sprzyjające wychowaniu. Pełnią również funkcje terapeutyczną poprzez sztukę.
Program:
- wyzwalanie ekspresji słownej, muzycznej i ruchowej,
- integracja w grupie,
- wywoływanie dobrych wzorców i postaw moralnych,
- rozwój pamięci i kreatywności oraz logicznego myślenia,
- poszerzanie zasobów słownictwa,
- nauka prawidłowej dykcji,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości i eliminowanie nieśmiałości.
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału

w konkursach i przeglądach artystycznych.
Zajęcia dla dzieci od 10. roku życia.

Instruktor: Katarzyna Tkacz
Koszt: 65zł* 90zł** 120zł**

 

Sekcja kabaretowo-estradowa grupa "Trybik"

Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych. 
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału
w konkursach i przeglądach artystycznych.

Instruktor: Andrzej Cieślik

 

Sekcja teatralna grupa "Spektrum"

Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych.
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału
w konkursach i przeglądach artystycznych

Instruktor: Andrzej Cieślik

  

Grupa teatralna „DlaNiepoznaki”

Zajęcia teatralne dla dorosłych. 
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału

w konkursach i przeglądach artystycznych.

Instruktor: Katarzyna Tkacz

 

Teatr integracyjny „Czarodzieje”

Zajęcia teatralne dla osób niepełnosprawnych z funkcjami terapeutycznymi.

Instruktor: Katarzyna Tkacz
Koszt: 25zł (opłata stała)

 

        * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
 **** - Posiadacze Karty Seniora

 

 

Zajęcia wokalne

Zespół wokalny dziecięcy "Małe Gwiazdeczki”

Nauka piosenek, interpretacja, dykcja dla dzieci od 5 do 7 lat.
Kontynuacja i casting

Instruktor: Aleksandra Skonieczna.

Koszt: 70zł* 90zł** 120zł***

 

Indywidualne lekcje wokalne

Dla uczestników od 7. roku życia.
Program:
- rozwój zdolności wokalno – muzycznych,
- poznawanie wartościowego repertuaru polskich i zagranicznych wykonawców
- nauka warsztatu wokalnego eksponującego naturalne walory głosowe,
- nauka dykcji i poczucia frazy,
- nauka interpretacji utworów,
- kształtowanie słuchu harmonicznego,
- poznanie różnych technik wokalnych i gatunków muzycznych,
- możliwość udziału w koncertach i konkursach.
Przed przyjęciem na zajęcia zostaną sprawdzone predyspozycje muzyczne uczestnika. Kontynuacja i casting.

Instruktorzy: Aleksandra Skonieczna, Kuba Anusiewicz

Koszt: 130zł* 160zł** 200zł*** 130zł**** Duety: ½ ceny

 

 

 

      *  - Posiadacze Karty Pabianiczanina
     **  - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
    ***  - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
   **** - Posiadacze Karty Seniora

 

 

Zajęcia dla seniorów

 

Taniec i ruch

Zajęcia ruchowe przy muzyce.

Instruktor: Joanna Urbaniak-Woźniak
Koszt: 40zł* 60zł** 80zł*** 30zł****

 

Kuchnia 4 kultur

Zajęcia kulinarne z zakresu kuchni żydowskiej, niemieckiej, polskiej, rosyjskiej z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Instruktor: Katarzyna Tkacz
Koszt: 100zł* 120zł** 160zł*** 100zł****

 

Seniorzy poszukują przodków

Klub skupia miłośników historii wybitnych Pabianiczan oraz klanów oraz rodzin, a także pielęgnuje ich dziedzictwo i pamięć.

Koszt: 25 zł (opłata stała)

 

          * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora
 
 
 
 
 

Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze

Zajęcia rękodzielnicze

Zajęcia dla dorosłych i młodzieży stymulujące aktywność artystyczną i zachęcające do ciekawego spędzania czasu wolnego, z elementami terapeutycznymi.
Program:
- rozwój zdolności manualnych,
- poznawanie różnych technik plastycznych,
- budowanie aktywności twórczej i wyobraźni,
- wykorzystywanie różnorodnych materiałów i eksperymentowanie,
- poznanie techniki decoupage, scrabbooking’u, modelowania, origami, witrażu, filcowania, powertex’u, itp.

Instruktor: Ewa Walkiewicz
Koszt: 80zł* 100zł** 150zł*** 70zł****

 

Zajęcia plastyczne

Wizualna twórczość artystyczna, malarstwo, rysunek, grafika, scenografia, rzemiosło artystyczne.
Zajęcia dla uczestników od 6. roku życia bez górnej granicy wieku.

Instruktor: Sławomir Łuczyński
Koszt: 80zł* 100zł** 130zł*** 80zł****

 

Warsztaty plastyczne dla kandydatów na uczelnie artystyczne

Instruktor: Sławomir Łuczyński
Koszt: 200zł* 250zł** 300zł***

 

   

          * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora 

 

 

Zajęcia pozostałe

Zajęcia fotograficzne i animacyjne


Nauka obsługi oprogramowania do obróbki fotografii, fotografii analogowej, poznawanie zasad i technik fotograficznych.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: dla początkujących oraz zaawansowanych. Bez ograniczeń wiekowych.


Instruktor: Krzysztof Dumka
Koszt: 80zł*, 100zł**, 130zł***

 

Akademia Wyobraźni 

Interaktywne zajęcia edukacji kulturalnej i artystycznej, odkrywanie zainteresowań i talentów dzieci, rozwijanie wyobraźni, zdolności manualnych oraz ruchowych.
W trakcie Akademii Wyobraźni dzieci mają możliwość zrealizowania swoich najbardziej fantastycznych pomysłów, tworząc własne i niepowtarzalne „dzieła sztuki”.
Dzięki takim zajęciom dzieci nabierają odwagi do wyrażania siebie, uczą się w działaniu, stają się ciekawe świata i chętniej podejmują nowe, interesujące wyzwania.

Jedna grupa - dzieci w wieku 7-10 lat. Wskazany wygodny strój sportowy oraz obuwie na zmianę, gdyż zajęcia angażują dziecko kompleksowo – jego umysł i ciało. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 minut. 

Program:
- kształtowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- zajęcia ogólnorozwojowe i poznawcze,
- improwizacje ruchowe
- kształtowanie kreatywności, twórczości i logicznego myślenia,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej,
- nauka koncentracji i map pamięci.

Na koniec cyklu nauczania dziecko otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

 

Instruktor: Adriana Jabłońska
Koszt: 100zł* 120zł** 160zł***

 

Fitsticks Move – fitness z pałeczkami

Fitsticks Move, to zajęcia jedyne w swoim rodzaju. Spalasz tkankę tłuszczową, świetnie się przy tym bawiąc.
Elementy gry na perkusji pomagają wyzwolić energię oraz pozbyć się stresu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 55 minut. 

 

Instruktor: Martyna Pawlusiak
Koszt: 80zł* 100zł** 140zł***

 

Klub PPP-" Podróż przez Pabianice"

Klub skupia pasjonatów Pabianic, a także kolekcjonerów pamiątek dotyczących naszego regionu, badaczy historii miasta, fotografów, malarzy itd.

Instruktor: Przemysław Majewski, Tomasz Holak (twórcy i opiekunowie merytoryczni klubu)
Koszt: 25 zł (opłata stała)

 

Zajęcia szachowe

Szachy to sport dla mózgu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 120 minut. 

Dzieci warto zapisać na zajęcia ponieważ szachy rozwijają:

  • zdolność logicznego i twórczego myślenia,
  • zdolności matematyczne,
  • pamięć i koncentrację,
  • wyobraźnię wzrokową i przestrzenną,
  • pozytywne cechy osobowości (uczą systematyczności, odpowiedzialności, pokory, szacunku do innych).

 

Instruktor: Łódzka Szkoła „Krzyś”
Koszt: 80zł* 100zł** 140zł***

 

          * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora

 

 

 

Zajęcia muzyczne

Nauka gry na instrumentach perkusyjnych

Program:
- poznanie instrumentu i zasad gry,
- dźwięki, dwudźwięki, akordy,
- kształtowanie pamięci muzycznej,
- zasady akompaniamentu,
- nauka gry w zespole,
- rozwój poczucia rytmu.
Nauka własnego repertuaru.

Zajęcia indywidualne od 12. roku życia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 45 minut. 
Na koniec cyklu nauczania dziecko otrzymuje certyfikat uczestnictwa. 

Instruktor: Andrzej Rusinek
Koszt: 
130zł* 160zł** 200zł***

 

Grupowa nauka gry na gitarze

Program:
- poznanie instrumentu i zasad gry,
- dźwięki, dwudźwięki, akordy,
- kształtowanie pamięci muzycznej,
- zasady akompaniamentu,
- nauka gry w zespole,
- rozwój poczucia rytmu.
Nauka własnego repertuaru.
Zajęcia odbywają się w grupach: 7-12 lat, 12-15 lat, 15-17 lat.

Nauka wymaga indywidualnego instrumentu. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 60 minut. Grupa składa się z 3-4 osób. 

Instruktor: Andrzej Krajewski
Koszt: 60zł* 80zł** 120zł*** 60zł****

 

Indywidualna nauka gry na gitarze

Program:
- poznanie instrumentu i zasad gry,
- dźwięki, dwudźwięki, akordy,
- kształtowanie pamięci muzycznej,
- zasady akompaniamentu,
- nauka gry w zespole,
- rozwój poczucia rytmu.
Nauka własnego repertuaru.
Zajęcia dla uczestników od 7. roku życia, bez górnej granicy wieku.

Nauka wymaga indywidualnego instrumentu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 45 minut. 

Instruktor: Andrzej Krajewski
Koszt: 130zł* 160zł** 200zł*** 130zł****

 

Indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych

Zajęcia dla uczestników od 7. roku życia, bez górnej granicy wieku.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 45 minut. 

Instruktor: Michał Jasnos
Koszt: 300zł (opłata stała)

 

Zespoły muzyczne

Instruktor: 
Koszt: 60zł* 80zł** 120zł*** 60zł****

 

Zespół "Kaskady"

 

Kapela "Dobrzanie"

Repertuar podwórkowo-ludowy. Zespół dla dorosłych.

Instruktor: Artur Modrzejewski

 

Gitarzyści po 40-stce

Zespół dla dorosłych i seniorów.

Instruktorzy: Maciej Kuliberda

 

Zespół poezji śpiewanej "Ostatnie Kuszenie Małgorzaty"

Instruktor: Andrzej Krajewski

 

 

 

      * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora

 

 

 

 

Zajęcia dla najmłodszych

Mix Dance Kids

Interaktywne, dynamiczne zajęcia umuzykalniające dla dzieci prowadzone w formie zabawy  wraz z kształceniem poczucia rytmu.

Program:
- rozwój twórczej inwencji dzieci,
- improwizacje ruchowe śpiewane i grane,
- ćwiczenia ogólnorozwojowe pobudzające aktywność i wychowanie przez sztukę.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 3. roku życia – mile widziana obecność opiekuna. W zajęciach mogą uczestniczyć również dzieci, które wymagają indywidualnego podejścia do nauki. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 45 minut. 

 

Instruktor: Martyna Pawlusiak
Koszt: 80zł* 100zł** 140zł***

 

Balet, czyli taniec klasyczny

Balet, to realizacja marzeń dziecka o wejściu w bajkowy świat tańca, magicznych kostiumach i płynnych, lekkich ruchach na scenie. To podstawa do innych technik tanecznych. W trakcie zajęć przygotowujemy dzieci do występu na naszej scenie, co dodatkowo wpływa na wzmocnienie poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem.
Zajęcia dla najmłodszych w wieku od 4 do 6 roku życia.
Kwalifikacja do grup przez instruktora. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut.

Program:
- podstawy techniki tańca klasycznego,
- mini etiudy baletowe z wykorzystaniem zabawy,
- wypracowanie prawidłowej sylwetki ciała, a także płynności i harmonii ruchu,
- rozwój wyobraźni przestrzennej i plastyki ruchu,
- kształtowanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wyobraźni,
- wyrażanie swobodnej ekspresji i naturalnej improwizacji,
- podstawy techniki wyrazu scenicznego.

 

Na koniec cyklu nauczania dziecko bierze udział w wydarzeniu artystycznym na naszej scenie, do którego przygotowujemy kostiumy, choreografię i scenografię. Otrzymuje również certyfikat uczestnictwa.  

Instruktor: Adriana Jabłońska
Koszt: 130zł* 160zł** 200zł***

 

Bim Bam Brzdąc

Zajęcia ogólnorozwojowe i poznawcze dla najmłodszych dzieci od 1. do 3. roku życia. W zajęciach obowiązkowo bierze udział rodzic lub opiekun dziecka.


Program:

- kształtowanie motoryki małej i dużej,
- zajęcia taneczno-muzyczne,
- ćwiczenia gimnastyczne,
- rozwój mowy i ćwiczenia aparatu mowy,
- kształtowanie kreatywności i logicznego myślenia,
- kształtowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego,
- wyrażanie emocji.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 45 minut. 

 

Instruktor: Adriana Jabłońska 
Koszt: 
1 raz w tygodniu: 80zł* 100zł** 125zł***
            2 razy w tygodniu: 160zł* 200zł** 250zł***

 

 

      * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora

 

 

 

 

Zajęcia taneczne

Balet, czyli taniec klasyczny 

Balet, to realizacja marzeń dziecka o wejściu w bajkowy świat tańca, magicznych kostiumach i płynnych, lekkich ruchach na scenie. To podstawa do innych technik tanecznych. W trakcie zajęć przygotowujemy dzieci do występu na naszej scenie, co dodatkowo wpływa na wzmocnienie poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem.
Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych:
– pierwsza od 4 do 6 roku życia, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut.
– druga od 07 do 10 roku życia, zajęcia odbywają się raz w tygodniu 1,5 godziny.
Kwalifikacja do grup przez instruktora. 

Program:
- podstawy techniki tańca klasycznego,
- mini etiudy baletowe,
- wypracowanie prawidłowej sylwetki ciała, a także płynności i harmonii ruchu,
- rozwój wyobraźni przestrzennej i plastyki ruchu,
- kształtowanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wyobraźni,
- wyrażanie swobodnej ekspresji i naturalnej improwizacji,
- podstawy techniki wyrazu scenicznego.

Na koniec cyklu nauczania dziecko bierze udział w wydarzeniu artystycznym na naszej scenie, do którego przygotowujemy kostiumy, choreografię i scenografię. Otrzymuje również certyfikat uczestnictwa.


Instruktor: Adriana Jabłońska
Koszt: 130zł* 160zł** 200zł***

 

Taniec współczesny

Taniec współczesny oparty jest na idei tańca klasycznego, powstał jednak w opozycji do jego niektórych utrwalonych zasad.
Nieskrępowana wolność ruchów i wyrażania siebie, indywidualizm, autoekspresja, fascynacja ludzkim ciałem i jego możliwościami oraz swoboda wykonawcza – to główne cechy tańca współczesnego. 
W trakcie zajęć przygotowujemy dzieci do występu na naszej scenie, co dodatkowo wpływa na wzmocnienie poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia prowadzone w jednej grupie wiekowej od 9 do 12 roku życia. Kwalifikacja do grup przez instruktora. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 1,5 godziny.

Program:
- podstawy tańca klasycznego i współczesnego,
- mini etiudy taneczne,
- rozwój wyobraźni i wolności ruchów,
- kształtowanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wyobraźni,
- wypracowanie prawidłowej sylwetki ciała, a także płynności i harmonii ruchu,
- wyrażanie swobodnej ekspresji i naturalnej improwizacji,
- podstawy techniki wyrazu scenicznego.

Instruktor: Adriana Jabłońska
Koszt: 130zł* 160zł** 200zł***


Hip-hop, taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży

Styl tańca lubiany i chętnie wykonywany przez dzieci oraz młodzież, charakteryzujący się widowiskowymi, dynamicznymi układami tanecznymi. Zajęcia w grupach wiekowych od 9 roku życia oraz w grupie turniejowej, odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut, grupa musi liczyć przynajmniej 10 osób. 


Program:
- rozwój koordynacji ruchowej,
- rozwój aktywności fizycznej w poczuciu rytmu,
- praca w grupie,
- nauka choreografii,
- kształtowanie pamięci ruchowej.
Dla grupy turniejowej udział w przeglądach i konkursach.


Instruktor: Sebastian Krupa
Koszt: 90zł* 120zł** 160zł***
Informujemy, iż opłata za zajęcia od uczestników zakwalifikowanych do grup turniejowych, wzrasta o 10zł. za miesiąc.


Jumpstyle
Taniec polegający na dynamicznych skokach w rytm muzyki, które konstruują układ choreograficzny. 
Zajęcia od 07 roku życia, jeden raz w tygodniu:

- grupa początkująca 60 min
- grupa średniozaawansowana 1,5 h
- grupa zaawansowana 1,5 h
- grupa mix 1,5 h


Instruktor: Filip Cybulski
Koszt: 90zł* 120zł** 160zł*** (grupy dzielone)
Koszt: 70zł* 100zł** 140zł***(grupa mix)

 

 

 

      * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora

 

 

 

CENNIK