Zajęcia taneczne

Zajęcia baletowe (taniec klasyczny)
Dobra podstawa wszystkich tańców. Zajęcia prowadzone w grupach wiekowych od minimum (ukończonego) 4 do 6 roku życia oraz od 7 do 10 roku - kwalifikacja do grup przez instruktora.
Program:
- podstawy tańca klasycznego,
- mini etiudy baletowe,
- rozwój wyobraźni przestrzennej i plastyki ruchu,
- kształtowanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wyobraźni,
- wypracowanie prawidłowej sylwetki ciała, a także płynności i harmonii ruchu,
- wyrażanie swobodnej ekspresji i naturalnej improwizacji.
Na koniec cyklu nauczania dziecko otrzymuje certyfikat uczestnictwa.


Instruktor: Adriana Jabłońska
Koszt: 80zł*, 100zł**, 140zł***

 

Zajęcia z tańca współczesnego

Taniec współczesny oparty jest na idei tańca klasycznego, powstał jednak w opozycji do jego niektórych utrwalonych zasad. Nieskrępowana wolność ruchów i wyrażania siebie, indywidualizm, autoekspresja, fascynacja ludzkim ciałem i jego możliwościami oraz swoboda wykonawcza – to główne cechy tańca współczesnego. Zajęcia prowadzone w jednej grupie od 8 do 12 roku życia - kwalifikacja do grup przez instruktora.

Program:
- podstawy tańca klasycznego i współczesnego,
- mini etiudy taneczne,
- rozwój wyobraźni i wolności ruchów,
- kształtowanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wyobraźni,
- wypracowanie prawidłowej sylwetki ciała, a także płynności i harmonii ruchu,
- wyrażanie swobodnej ekspresji i naturalnej improwizacji.
Na koniec cyklu nauczania dziecko otrzymuje certyfikat uczestnictwa.


Instruktor: Adriana Jabłońska
Koszt: 80zł*, 100zł**, 140zł***


Hip-hop, taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży
Styl tańca lubiany i chętnie wykonywany przez dzieci i młodzież charakteryzujący się widowiskowymi, dynamicznymi układami tanecznymi. Zajęcia w grupach wiekowych oraz w grupie turniejowej. Od 9 lat.
Program:
- rozwój koordynacji ruchowej,
- rozwój aktywności fizycznej w poczuciu rytmu,
- praca w grupie,
- nauka choreografii,
- kształtowanie pamięci ruchowej.
Dla grupy turniejowej udział w przeglądach i konkursach.


Instruktor: Sebastian Krupa
Koszt: 60zł*, 80zł**, 120zł***
Informujemy, iż opłata za zajęcia od uczestników zakwalifikowanych do grup turniejowych, wzrasta o 10zł. za miesiąc.


Jumpstyle
Taniec polegający na dynamicznych skokach w rytm muzyki, które konstruują układ choreograficzny.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży.


Instruktor: Filip Cybulski
Koszt: 40zł*, 60zł**, 100zł***

 

 

 

      * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora