Zajęcia taneczne

Balet, czyli taniec klasyczny 

Balet, to realizacja marzeń dziecka o wejściu w bajkowy świat tańca, magicznych kostiumach i płynnych, lekkich ruchach na scenie. To podstawa do innych technik tanecznych. W trakcie zajęć przygotowujemy dzieci do występu na naszej scenie, co dodatkowo wpływa na wzmocnienie poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem.
Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych:
– pierwsza od 4 do 6 roku życia, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut.
– druga od 07 do 10 roku życia, zajęcia odbywają się raz w tygodniu 1,5 godziny.
Kwalifikacja do grup przez instruktora. 

Program:
- podstawy techniki tańca klasycznego,
- mini etiudy baletowe,
- wypracowanie prawidłowej sylwetki ciała, a także płynności i harmonii ruchu,
- rozwój wyobraźni przestrzennej i plastyki ruchu,
- kształtowanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wyobraźni,
- wyrażanie swobodnej ekspresji i naturalnej improwizacji,
- podstawy techniki wyrazu scenicznego.

Na koniec cyklu nauczania dziecko bierze udział w wydarzeniu artystycznym na naszej scenie, do którego przygotowujemy kostiumy, choreografię i scenografię. Otrzymuje również certyfikat uczestnictwa.


Instruktor: Adriana Jabłońska
Koszt: 130zł* 160zł** 200zł***

 

Taniec współczesny

Taniec współczesny oparty jest na idei tańca klasycznego, powstał jednak w opozycji do jego niektórych utrwalonych zasad.
Nieskrępowana wolność ruchów i wyrażania siebie, indywidualizm, autoekspresja, fascynacja ludzkim ciałem i jego możliwościami oraz swoboda wykonawcza – to główne cechy tańca współczesnego. 
W trakcie zajęć przygotowujemy dzieci do występu na naszej scenie, co dodatkowo wpływa na wzmocnienie poczucia własnej wartości i radzenia sobie ze stresem.

Zajęcia prowadzone w jednej grupie wiekowej od 9 do 12 roku życia. Kwalifikacja do grup przez instruktora. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 1,5 godziny.

Program:
- podstawy tańca klasycznego i współczesnego,
- mini etiudy taneczne,
- rozwój wyobraźni i wolności ruchów,
- kształtowanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wyobraźni,
- wypracowanie prawidłowej sylwetki ciała, a także płynności i harmonii ruchu,
- wyrażanie swobodnej ekspresji i naturalnej improwizacji,
- podstawy techniki wyrazu scenicznego.

Instruktor: Adriana Jabłońska
Koszt: 130zł* 160zł** 200zł***


Hip-hop, taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży

Styl tańca lubiany i chętnie wykonywany przez dzieci oraz młodzież, charakteryzujący się widowiskowymi, dynamicznymi układami tanecznymi. Zajęcia w grupach wiekowych od 9 roku życia oraz w grupie turniejowej, odbywają się dwa razy w tygodniu po 60 minut, grupa musi liczyć przynajmniej 10 osób. 


Program:
- rozwój koordynacji ruchowej,
- rozwój aktywności fizycznej w poczuciu rytmu,
- praca w grupie,
- nauka choreografii,
- kształtowanie pamięci ruchowej.
Dla grupy turniejowej udział w przeglądach i konkursach.


Instruktor: Sebastian Krupa
Koszt: 90zł* 120zł** 160zł***
Informujemy, iż opłata za zajęcia od uczestników zakwalifikowanych do grup turniejowych, wzrasta o 10zł. za miesiąc.


Jumpstyle
Taniec polegający na dynamicznych skokach w rytm muzyki, które konstruują układ choreograficzny. 
Zajęcia od 07 roku życia, jeden raz w tygodniu:

- grupa początkująca 60 min
- grupa średniozaawansowana 1,5 h
- grupa zaawansowana 1,5 h
- grupa mix 1,5 h


Instruktor: Filip Cybulski
Koszt: 90zł* 120zł** 160zł*** (grupy dzielone)
Koszt: 70zł* 100zł** 140zł***(grupa mix)

 

 

 

      * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora