Zajęcia Taneczne i Baletowe

Zajęcia baletowe   wtorek, czwartek  17:00 - 19:45

Dobra podstawa wszystkich tańców. Zajęcia prowadzone w grupach wiekowych od minimum (ukończonego) 4. roku życia.
Program:
- podstawy tańca klasycznego,
- mini etiudy baletowe,
- rozwój wyobraźni przestrzennej i plastyki ruchu,
- kształtowanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wyobraźni,
- wypracowanie prawidłowej sylwetki ciała a także płynności i harmonii ruchu,
- wyrażanie swobodnej ekspresji i naturalnej improwizacji.
Na koniec cyklu nauczania dziecko otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

Koszt: 60 zł.*, 70 zł.**, 85 zł.***

 

 
Jumpstyle  
wt. 18:30 - 20:00,   śr. 18:45 - 20:00,  pt. 18:00 - 19:15

Taniec polegający na dynamicznych skokach w rytm muzyki, które konstruują układ choreograficzny.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Koszt: 35 zł.*, 45 zł.**, 60 zł.***

 

 

 

 

      * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora