Zajęcia Taneczne i Baletowe

1. Zajęcia baletowe
Nauka tańca klasycznego dla najmłodszych.
Zajęcia odbywają się w trzech kategoriach wiekowych: 3-4 lata, 5-6 lat, 7-9 lat.
Zajęcia prowadzi Pani Angelika Łysiuk.
Koszt: 40 zł*, 50 zł**, 60 zł***

2. Hip-hop, taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży
Zajęcia prowadzi Pan Sebastian Krupa.
Koszt: 25 zł*, 30 zł**, 45 zł***
Informujemy, iż opłata za zajęcia od uczestników zakwalifikowanych do grup turniejowych, może wzrosnąć o 10 zł za miesiąc.


3. Zespół "Mix 
of flava"

Zespół taneczny dla młodzieży.
Mix różnych rodzajów tańca nowoczesnego oraz współczesnego.
Zajęcia prowadzi Pani Joanna Urbaniak - Woźniak.
Koszt: 25 zł*, 30 zł**, 45 zł***

4. Tańce standardowe oraz latynoamerykańskie. 
Zajęcia dla dzieci od 10. roku życia, bez górnej granicy wieku.
Zajęcia prowadzi Pan Dawid Grzelczak.
Koszt: 25 zł*, 30 zł**, 45 zł***, 15 zł****

5. Jumpstyle
Taniec polegający na dynamicznych skokach w rytm muzyki, które konstruują układ choreograficzny.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia prowadzi Pan Filip Cybulski.
Koszt: 25 zł*, 30 zł**, 45 zł***

 

* - kwota dla posiadaczy Karty Pabianiczanina
** - kwota dla mieszkańców Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
*** - kwota dla uczestników spoza miasta Pabianic

**** - kwota dla posiadaczy Karty Seniora

Karta Dużej Rodziny

50% na pierwsze dziecko

75% na drugie dziecko

100% na trzecie i kolejne dziecko