Festiwal Artystyczny „Nasz Region – Ikony Kultury Pabianic”

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta już po raz czwarty ogłasza plebiscyt na ikony kultury naszego miasta Nasz region – Ikony Kultury Pabianic. Swoje propozycje mieszkańcy Pabianic mogą zgłaszać do 20 października na adres mailowy: jrak@mokpabianice.eu z dopiskiemIkony Kultury Pabianic lub telefonicznie na numer 42-227-55-70. Jednym z efektów plebiscytu jest wystawa w holu na parterze Miejskiego Ośrodka Kultury. Zbiór prac fotograficznych przedstawiających zarówno twórców jak i ich dorobek artystyczny stanowi stałą ekspozycję. Wyniki plebiscytu poznamy w listopadzie podczas uroczystego podsumowania projektu. „Nasz Region – Ikony Kultury Pabianic” to kontynuacja cyklu realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach w latach 2011, 2012 i 2014. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2011 roku. Wówczas pabianickimi ikonami kultury zostali: Ryszard Binkowski – autor książek, Henryk Debich – dyrygent, Rafał Frankiewicz – rzeźbiarz, Zbigniew Gajzler – reżyser, Norbert Hans – artysta plastyk, Anna Lewkowska – autorka książek, Sławomir Łuczyński – satyryk karykaturzysta, zespół Proletariat i Krzysztof Urbański – dyrygent. Druga edycja odbyła się w 2012 roku i wtedy do ikon dołączyli: Alina Szapocznikow i Karol. J. Nicze. Podczas trzeciej edycji w 2014 roku do ich grona dołączyli: Janusz Boniecki – artysta plastyk, Tipsy Drivers – zespół muzyczny, Zenon Porzucek – artysta plastyk. W 2015 roku w ramach „Festiwalu Nasz Region – Ikony Kultury Pabianic” odbywać się będą:

  • happeningi artystyczne zorganizowane w miejscach zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzone przez doświadczonych lokalnych artystów,
  • przegląd filmów Zbigniewa Gajzlera oraz spotkanie autorskie z twórcą,
  • projekcja z udziałem reżysera i osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym skierowana do młodzieży szkolnej,
  • warsztaty i konsultacje muzyczne prowadzonych przez doświadczonych lokalnych muzyków,
  • koncert muzyczny,
  • impreza finałowa – koncert muzyczny – podsumowanie i prezentacja działalności artystycznej MOK-u zorganizowany amatorów i muzyków działających na rzecz rozwoju kulturalnego miasta, uświetniony udziałem zaproszonego gościa – jednego z czołowych autorytetów świata kultury.

Na realizację projektu MOK otrzymał dofinansowanie ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.