HERSTORIE - Wernisaż Anny Pacholik

19 kwietnia 2024
godz. 18:00
Galeria Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
 
 
Herstorie to tytuł wystawy, na której artystka przedstawia świat kobiety, obejmujący w swej istocie wybraną gamę ról, jakie kobieta przybiera, od matki począwszy, przez rolę człowieka wpływającego na bieg rzeczy w naturze, po opiekunkę potrzebujących. Jako kobieta, poprzez cykle krwawienia, ma moc tworzenia drugiego człowieka. Jako artystka kreuje swój własny świat.
 
Anna Pacholik ukończyła studia z dyplomem magistra sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi im. Władysława Strzemińskiego. Główną jej specjalizacją było malarstwo sztalugowe zrealizowane w Pracowni Semantyki Obrazu pod kierunkiem prof. nadzwyczajnego dr hab. Zbigniewa Nowickiego oraz rysunek realizowany w Pracowni Podstaw i Autonomii Rysunku pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Purczyńskiego.
Ma za sobą siedem wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych.
W 2019 r. otrzymała w konkursie Hommage a Łódź III nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Pracuje w cyklach. Do tej pory powstały: Jestem, która jestem, Portrety i Mandale. Obok tego prowadzi Pamiętnik malarski, w którym przepracowuje wewnętrzne zmagania dnia codziennego.
 
Wstęp wolny.