Usłyszcie nas - zakup nowoczesnego systemu mikrofonów do nagłaśniania spektakli i koncertów w Miejskim Ośrodku Kultury

 

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, państwowego funduszu celowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury, na projekt pn.:

Usłyszcie nas - zakup nowoczesnego systemu mikrofonów do nagłaśniania spektakli i koncertów w Miejskim Ośrodku Kultury

Dofinansowanie w wysokości 62 000 zł

Całkowita wartość zadania wynosi 109 589 zł

Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa infrastruktury i zapewnienie optymalnych warunków dla działalności Miejskiego Ośrodka Kultury, w zakresie edukacji kulturalnej i animacji, oraz podniesienie atrakcyjności prezentowanych spektakli i koncertów, poprzez inwestycję polegającą na zakupie i montażu nowoczesnego systemu nagłośnienia dla wokalistów i aktorów, prezentujących się na sali widowiskowej oraz w plenerze. Istotnym celem projektu jest również zwiększenie efektów realizowanych zadań osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019r, o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym.