Remont elewacji budynku i attyki Domu Ludowego z 1903 r. - obecnie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach - etap I

 

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dofinansowanie zadania w ramach PROGRAMU Infrastruktura domów kultury.

 

Kwota dofinansowania: 220 000,00 zł

Całkowity koszt zadania: 441 840,99 zł

Termin realizacji zadania: od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Opis zadania: Zadanie dotyczy realizacji robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury - etap I - wraz z wymianą obróbki blacharskiej, stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą zadaszeń nad wejściami, podestów z barierkami, naprawą sztukaterii, rozbiórką i odtworzeniem attyki frontowej oraz cokołu. Zabezpieczenie tynków i odtworzenie pierwotnego wyglądu. Prace planowane są w zakresie elewacji zachodniej (frontowej) i ustawienia windy. Budynek znajduje się w zwartej zabudowie pierzei ulicy Kościuszki (centrum miasta). Budynek powstał w latach 1903-1905 jako dom ludowy. W czasie wojny był miejscem kaźni utworzonym przez gestapo. Wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Pabianice i podlega ochronie w świetle ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie elementy elewacji, a zwłaszcza attyki są w złym stanie technicznym (wykonana ekspertyza) i tymczasowo zabezpieczono je ze względu na niebezpieczeństwo.