„Zacznij od tańca” - edukacyjny program pilotażowy tanecznych form aktywności kulturalnej.

 

Termin realizacji: 13.08.2018 - 15.10.2018.

Całkowity koszt realizacji projektu: 19 200,00 PLN, gdzie:

4 600,00 zł, tj. 24 % całkowitego kosztu realizacji projektu jaki ponosi ŁDK
14 600,00 zł, tj. 76 % całkowitego kosztu realizacji projektu jaki ponosi Instytucja.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie. Zapisy w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach (ul. Kościuszki 14, Pabianice). Program realizowany będzie od 13 sierpnia do 15 października 2018 r.

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach przystąpił do realizacji projektu pod nazwą "Zacznij od tańca" - edukacyjny program pilotażowy tanecznych form aktywności kulturalnej we współorganizacji z Łódzkim Domem Kultury.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne dotyczące poznania różnorodnych form tanecznych przez dzieci i młodzież. Potrzebę taką wykazała ankieta przeprowadzona przez MOK wśród mieszkańców Pabianic. Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów tanecznych w kategorii: tańca klasycznego, hip-hopu, jumpstylu oraz tańca ludowego. Ma na celu uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury.Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne dotyczące poznania różnorodnych form tanecznych przez dzieci i młodzież. Potrzebę taką wykazała ankieta przeprowadzona przez MOK wśród mieszkańców Pabianic. Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów tanecznych w kategorii: tańca klasycznego, hip-hopu, jumpstylu oraz tańca ludowego. Ma na celu uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury.

Miejscem realizacji projektu będzie Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta
w Pabianicach oraz powiatowa hala sportowa w Pabianicach.

Adresatami projektu będą dzieci w wieku szkolnym, pragnące rozwijać swoje zainteresowania w zakresie sztuki tanecznej różnych formatów. Odbiorcami projektu będą również widzowie i zaproszeni goście uczestniczący w koncertach, konkursie tanecznym oraz koncercie finałowym.

Cele projektu:

1. Popularyzacja różnych form tańca wśród dzieci

2. Ukazanie wielopoziomowego tańca jako sztuki

3. Rozwój zainteresowań dzieci i podniesienie ich uczestnictwa w kulturze

4. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej MOK i efektywne wykorzystanie jego zasobów

5. Integracja społeczna i regionalna

6. Profesjonalizacja zajęć kulturalnych

7. Wzbogacanie edukacji szkolnej dzieci poprzez sztukę

8. Propagowanie zdrowego trybu życia sprawności ruchowej oraz rozwoju osobistego

9. Budowanie umiejętności bycia twórcą i widzem

10. Zdobycie wiedzy o sztuce tańca i odkrycie możliwości własnego ciała

11. Zapoznanie z folklorem regionu łódzkiego

12. Budowa więzi emocjonalnych rówieśnikami i pozawerbalnej komunikacji

13. Konfrontacja swoich umiejętności podczas rywalizacji konkursowej i ocena jury

14. Rozwój wyobraźni i osobowości ruchowej wpływający na rozwój osobowości dziecka

W schemacie edukacyjnym zaplanowano następujące działania: budowanie więzi emocjonalnych z rówieśnikami oraz kształtowanie orientacji ruchowej młodych odbiorców. Projekt zakłada realizację zajęć tanecznych czterech formacji tanecznych-warsztatowych w następujących grupach i liczbach godzin warsztatowych:

                                   2 grupy tańca klasycznego po 10 osób każda - razem 24 godziny

                                   1 grupa jumpstyle 15 osób - 12 godzin

                                   2 grupy hip-hop po 15 osób każda - razem 24 godziny

                                   1 grupa tańca ludowego 15 osób - 12 godzin

Warsztaty prowadzić będzie 4 instruktorów po jednym w każdym stylu wspartych współpracą z artystami. Każda grupa przygotuje prezentacje choreograficzne i zaprezentuje je podczas koncertu finałowego w sali widowiskowej MOK.

Mamy rozeznanie naboru grupy warsztatowiczów, dzięki przeprowadzonej ankiecie i rozmowach konsultacyjnych z rodzicami. W trakcie trwania projektu 28.09.2018 r. zaplanowany jest koncert tańca ludowego w wykonaniu zespołu folklorystycznego z regionu łódzkiego: Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń. Zespół ten kultywuje tradycje i dorobek regionu kultury ludowej.  Koncert ma na celu integrację regionu oraz dbałość o zachowanie i upowszechnienie dorobku dziedzictwa narodowego.

Kwintesencją konfrontacji zdobytych umiejętności w dziedzinie tańca będzie konkurs tańca, który pozwoli na zintegrowanie środowiska miłośników formacji tanecznych oraz zapoznanie się z ich poziomem i ocenę prezentacji przez profesjonalne jury. Zostaną przyznane nagrody w poszczególnych kategoriach tańca oraz spotkanie z jurorami, którzy w sposób profesjonalny wskażą ścieżki rozwoju młodych adeptów tańca.

Kończącym elementem projektu będzie koncert finałowy, na którym zaprezentują się wszyscy uczestnicy projektu z przygotowaną podczas warsztatów choreografią. Koncert zostanie zarejestrowany przez telewizję PRO-Mok i emitowany dla ponad 3000 abonentów w Pabianicach.

Koncert folklorystyczny towarzyszący:

1. Prezentacja dorobku artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń.

2. Koncert finałowy podsumowujący projekt.

  •  Podanie informacji o genezie projektu współorganizacji
  •  Podanie informacji o źródłach finansowania
  •  Prelekcja instruktorska
  •  Prezentacja uzyskanych umiejętności przez poszczególne formacje taneczne
  •  Przewidujemy obecność konferansjerów, jurorów oraz artystów.

Planujemy interaktywną zabawę z publicznością oraz przyznanie nagród i certyfikatów dla uczestników projektu.