Moja relacja z XL Dni Pabianic

REGULAMIN KONKURSU „MOJA RELACJA Z XL DNI PABIANIC”

                                                                            § 1

Organizatorem konkursu jest MOK w Pabianicach.

                                                                            § 2

Celem konkursu jest pokazanie wyjątkowego charakteru imprezy plenerowej organizowanej dla mieszkańców miasta Pabianic, odbywającej się 10 – 11 czerwca 2017r. w Pabianicach.

                                                                            § 3

Przedmiotem konkursu jest wykonanie:

  • autorskiego reportażu fotograficznego z w/w. wydarzenia w postaci trzech fotografii
    w formacie A4,
  • reportażu w postaci filmu max. do trzech minut na płycie DVD,
  • pracy plastycznej wykonanej w dowolnej technice w formacie A3.

                                                                            § 4

Konkurs skierowany jest do rodzin zamieszkujących na terenie miasta Pabianic oraz powiatu.

                                                                            § 5

Prace muszą posiadać opis w postaci:

- nazwiska i imiona oraz wiek autorów oraz e-mail lub telefon kontaktowy,

- oświadczenia, iż rodzina spełnia warunki zawarte w § 4.

Prace powinny być wykonane samodzielnie. Jedna rodzina może zgłosić tylko jedną pracę.

                                                                            § 6

W celu wyłonienia laureatów, Organizator powoła jury w składzie:

  • Wiceprezydent Miasta Pabianic – Aleksandra Jarmakowska – Jasiczek,
  • Właściciel firmy „JUMI Sp. z o. o. sp. k.” – Jerzy Michalski,
  • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach – Marię Wrzos – Meus,
  • Realizator telewizyjno-filmowy, fotograf – Krzysztof Dumka,
  • Artysta plastyk – Sławomir Łuczyński.

Jury przyzna nagrody rzeczowe m.in.: trampoliny ogrodowe, zestaw mebli ogrodowych, rowery, namioty plażowe, zabawki itp. Pula nagród ufundowana przez firmę „JUMI Sp. z o. o. sp. k.” oraz przez sklep rowerowy przy ul. Warszawskiej 44/50 wynosi 12.000zł.

                                                                            § 7

Termin dostarczenia prac upływa w dniu 19 czerwca 2017r. do godziny 16.00. Prace należy dostarczyć do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury im. Z. Herberta, ul. Kościuszki 14 wraz z ich opisem zgodnie z § 5. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi dnia 28 czerwca 2017r.

                                                                            § 8

Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie

zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie

danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na

rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach.

                                                                            § 9

We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje jury.