XIV Konkurs Tańca

Już po raz XIV Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta zaprasza do udziału w Konkursie Tańca Nowoczesnego pod patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach. Impreza, która co roku przyciąga ogromną ilość młodych ludzi z pasją, a co za tym idzie - popularyzuje różnorodne formy taneczne, odbędzie się 28 maja na terenie MOSiR-u – „Lewityn”.

Konkurs adresowany jest do zespołów tanecznych, a jego profil obejmuje inscenizacje lub widowiska taneczne oraz miniatury. Zadaniem grup jest prezentacja jednego układu tanecznych o łącznym czasie 6 minut. Umiejętności oceniać będzie profesjonalne jury.

Kryteria, jakie będą brane pod uwagę to: m.in. technika wykonania i dobór repertuaru, opracowanie choreograficzne, harmonia ruchu, stopień trudności oraz ogólny wyraz artystyczny.

Najlepszy zespół taneczny otrzyma Grand Prix – nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej. Jury przyzna również nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych: do 8 lat, od 9 - 12 lat, 13 – 15 lat oraz powyżej 15 lat.

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do 19 maja, na adres organizatora (Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 14, 95-200 Pabianice) lub e-mail sekretariat@mokpabianice.eu , należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z kopią dowodu wpłaty opłaty akredytacyjnej.

 

Pliki

Regulamin

Karta Zgłoszenia