Zajęcia muzyczne

Nauka gry na instrumentach perkusyjnych

Program:
- poznanie instrumentu i zasad gry,
- dźwięki, dwudźwięki, akordy,
- kształtowanie pamięci muzycznej,
- zasady akompaniamentu,
- nauka gry w zespole,
- rozwój poczucia rytmu.
Nauka własnego repertuaru.

Zajęcia indywidualne od 10. roku życia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 45 minut. 
Na koniec cyklu nauczania dziecko otrzymuje certyfikat uczestnictwa. 

Instruktor: Andrzej Rusinek
Koszt: 
130zł* 160zł** 200zł***

 

Grupowa nauka gry na gitarze

Program:
- poznanie instrumentu i zasad gry,
- dźwięki, dwudźwięki, akordy,
- kształtowanie pamięci muzycznej,
- zasady akompaniamentu,
- nauka gry w zespole,
- rozwój poczucia rytmu.
Nauka własnego repertuaru.
Zajęcia odbywają się w grupach: 7-12 lat, 12-15 lat, 15-17 lat.

Nauka wymaga indywidualnego instrumentu. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 60 minut. Grupa składa się z 3-4 osób. 

Instruktor: Andrzej Krajewski
Koszt: 60zł* 80zł** 120zł*** 60zł****

 

Indywidualna nauka gry na gitarze

Indywidualna nauka gry na gitarze czyni ją o wiele bardziej skuteczną, niż ma to miejsce w systemie grupowym.

Lekcje trwają 45 minut, na które składają się:
- nauka gry na instrumencie,
- kształcenie słuchu,
- ćwiczenia rytmiczne,
- ćwiczenia synchronizujące grę na gitarze ze śpiewem - adekwatnie do poziomu uzdolnienia ucznia .

Zajęcia dla uczestników od 7. roku życia, bez górnej granicy wieku.
Nauka wymaga indywidualnego instrumentu.  

Instruktor: Andrzej Krajewski
Koszt: 130zł* 160zł** 200zł*** 130zł****

 

 

Zespoły muzyczne

Instruktor: 
Koszt: 60zł* 80zł** 120zł*** 60zł****

 

Zespół "Kaskady"

 

Kapela "Dobrzanie"

Repertuar podwórkowo-ludowy. Zespół dla dorosłych.

Instruktor: Artur Modrzejewski

 

Gitarzyści po 40-stce

Zespół dla dorosłych i seniorów.

Instruktorzy: Maciej Kuliberda

 

Zespół poezji śpiewanej "Ostatnie Kuszenie Małgorzaty"

Instruktor: Andrzej Krajewski

 

 

 

      * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora