Współorganizacja

Współorganizacja imprez w Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach dotyczy miejskich placówek oświatowych, kulturalnych, stowarzyszeń i fundacji non-profit i jest bezpłatna. W uzasadnionych przypadkach inne instytucje mogą, w miarę możliwości lokalowych, starać się o współorganizację, jednak z zastrzeżeniem posiadania patronatu Prezydenta Miasta Pabianic.

Instytucja starająca się o współorganizację winna jest prawidłowo wypełnić wniosek (załącznik do regulaminu poniżej) i złożyć go w sekretariacie MOK. Termin imprezy musi być ustalony z Dyrekcją MOK.

Regulamin