Zajęcia teatralne

Sekcja teatralna dla dzieci i młodzieży

Zajęcia służące wszechstronnemu rozwojowi, sprzyjające wychowaniu. Pełnią również funkcje terapeutyczną poprzez sztukę.
Program:
- wyzwalanie ekspresji słownej, muzycznej i ruchowej,
- integracja w grupie,
- wywoływanie dobrych wzorców i postaw moralnych,
- rozwój pamięci i kreatywności oraz logicznego myślenia,
- poszerzanie zasobów słownictwa,
- nauka prawidłowej dykcji,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości i eliminowanie nieśmiałości.
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału

w konkursach i przeglądach artystycznych.
Zajęcia dla dzieci od 10. roku życia.

Instruktor: Katarzyna Tkacz
Koszt: 65zł* 90zł** 120zł**

 

Sekcja kabaretowo-estradowa grupa "Trybik"

Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych. 
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału
w konkursach i przeglądach artystycznych.

Instruktor: Andrzej Cieślik 

 

Sekcja teatralna grupa "Spektrum"

Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych.
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału
w konkursach i przeglądach artystycznych

Instruktor: Andrzej Cieślik i Julia Hanke

  

Grupa teatralna „DlaNiepoznaki”

Zajęcia teatralne dla dorosłych. 
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału

w konkursach i przeglądach artystycznych.

Instruktor: Katarzyna Tkacz

 

Teatr integracyjny „Czarodzieje”

Zajęcia teatralne dla osób niepełnosprawnych z funkcjami terapeutycznymi.

Instruktor: Katarzyna Tkacz
Koszt: 25zł (opłata stała)

 

        * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
 **** - Posiadacze Karty Seniora