Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/opt/alt/php56/usr/share/pear/./application/controllers/ZaspiewajPiosenkeJackaCygana0Controller.php) is not within the allowed path(s): (/home/mok/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/local/php56/lib/php/) in /home/mok/domains/mokpabianice.eu/public_html/library/Zend/Loader.php on line 186

Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/opt/alt/php56/usr/share/php/./application/controllers/ZaspiewajPiosenkeJackaCygana0Controller.php) is not within the allowed path(s): (/home/mok/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/:/usr/local/php56/lib/php/) in /home/mok/domains/mokpabianice.eu/public_html/library/Zend/Loader.php on line 186
MOK Pabianice

Naszą misją jest:

Wspieranie i kreowanie rozwoju kultury i sztuki, rozwijanie wiedzy i umiejętności mieszkańców Pabianic z szacunkiem do aktywnych postaw wobec tradycji i dziedzictwa kulturalnego.
Jesteśmy przyjaznym miejscem spotkań, promującym twórcze i partnerskie wartości oraz relacje społeczne.

Aktualności

Koncert z okazji jubileuszu 35 - lecia pabianickiej grupy rockowej PEWEX

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta zaprasza na koncert z okazji jubileuszu 35 - lecia pabianickiej grupy rockowej PEWEX, który odbędzie się 12 października 2018 o godz: 19:00 w sali widowiskowej MOK przy ul. Kościuszki 14. Wstęp wolny.

Zespół muzyczny PEWEX powstał w roku 1983. Do trójki muzyków z grupy CZEK : Marka Kempa, Sławomira Krawczyka i Andrzeja Rusinka dołączył Marek Koszada. Na miejsce prób wybrano Zespół Szkół Budowlanych w Pabianicach. Opiekunem organizacyjnym został dyrektor szkoły Stanisław Szpakowski. Po kilku tygodniach do PEWEXU dołączył wokalista rockowy - Mirosław Pisarek. Rozpoczęto pracę nad programem autorskim. Muzykę oraz teksty utworów pisali Marek Kemp i Andrzej Rusinek, natomiast aranżacje zespół tworzył wspólnie. PEWEX koncertował na terenie całego kraju, brał też udział w przeglądach i konkursach, gdzie otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W roku 1985 miejsce Mirosława Pisarka zajął nowy wokalista Wojtek Strzelecki. W tym czasie do zespołu dołączył saksofonista Marek Kaszewski oraz znany łódzki muzyk Karol Dragan (instrumenty klawiszowe). Przystąpiono do pracy nad nowym repertuarem. W takim składzie zespół występował do 1987 roku.

Po 35 latach - PEWEX znów gra.

Aktualny skład:
Wojtek Strzelecki – vocal
Marek Kemp – guitar
Marek Koszada – guitar
Sławomir Krawczyk – bass guitar
Andrzej Rusinek - drums


 

Zobacz wszystkie >>
XV Ogólnopolski Konkurs Tańca Nowoczesnego

XV Konkurs Tańca Nowoczesnego Pabianice 2018
O Nagrodę Grand Prix
Pod Patronatem Prezydenta Miasta Pabianic
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pabianicach

 


ORGANIZATOR :
Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
ul. Kościuszki 14
95-200 Pabianice

 


TERMIN I PRZEBIEG IMPREZY
XV Konkurs Tańca Nowoczesnego Pabianice ‘2018 odbędzie się 29 WRZEŚNIA 2018 R.
w HALI SPORTOWEJ Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
ul. Grota Roweckiego 3.
Godzina 8.00 – rozpoczęcie rejestracji uczestników.
Godzina 10.00 – rozpoczęcie prezentacji.
Plan godzinowy jest ramowy i może ulec zmianie.

 

CELE IMPREZY
- konfrontacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych,
- popularyzacja różnorodnych form tanecznych i ich walorów wychowawczych,
- integracja osób i grup tanecznych tworzących i upowszechniających kulturę taneczną w środowisku jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu,
- wymiana pomysłów i doświadczeń oraz inspiracja do poszukiwań nowych form tanecznych,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej młodzieży poprzez bezpośredni kontakt ze sztuką taneczną

 


KATEGORIE TANECZNE
Taniec nowoczesny:
- Solo (1 minuta) – muzyka organizatora / finał walka 1vs1.
- Formacje taneczne – (1 układ choreograficzny do 5 minut) – muzyka własna.
Taniec współczesny:
- Solo (1 minuta) – muzyka własna / finał do muzyki własnej.
- Formacje taneczne – (1 układ choreograficzny do 5 minut) – muzyka własna.

 

KATEGORIE WIEKOWE:
- do 8 lat,
- 9 – 11 lat,
- 12 – 15 lat,
- powyżej 15 lat.

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:
- Wiek 2/3 liczby uczestników kwalifikuje dany zespół do odpowiedniej kategorii wiekowej.
- Zespoły zobowiązane są do przygotowania podkładów muzycznych do choreografii w formacie Mp3 lub CD, nagranych na pendrivie.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- przesłanie czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa na adres:
MOK, ul. Kościuszki 14, 95-200 Pabianice
w terminie do 21 WRZEŚNIA 2018 roku.
- dołączenie kopii dowodu wpłaty opłaty akredytacyjnej.


Opłata akredytacyjna:
- zespoły do 10 osób – 150,00zł.,
- zespoły powyżej 10 osób – 15,00zł. od każdego członka zespołu,
- soliści – 25,00zł. od osoby.
- Wpłaty należy dokonać na konto Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta
w Pabianicach:
GETIN NOBLE BANK S.A.
18 1560 0013 2868 4439 5000 0001
wpłata akredytacji tylko przelewem do 21.09.2018r.
- Ze względu na organizację imprezy poza placówką MOK, warunkiem przystąpienia do konkursu jest opłata akredytacyjna na konto.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub łączenia kategorii wiekowych i tanecznych
w przypadku małej liczby zgłoszeń.
- Uczestnicy Konkursu obowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek występującego (np.: legitymacja szkolna, D O).
- Wstęp dla osób towarzyszących i widzów jest bezpłatny.

 

KRYTERIA OCENY:
Organizator powoła profesjonalne JURY, które dokona oceny biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- technikę wykonania i dobór repertuaru,
- opracowanie choreograficzne,
- skala trudności wykonywanej prezentacji,
- ogólny wyraz artystyczny,
- harmonię ruchu, stroje, użycie rekwizytów.

 

JURY przyzna:
- Nagrodę GRAND PRIX – części pierwszej konkursu (kat. I i II),
- nagrodę GRAND PRIX – części drugiej konkursu (kat. III i IV),
- I, II, i III miejsce w każdej kategorii wiekowej i technice tanecznej,
- nagrody i wyróżnienia – w każdej kategorii wiekowej i tanecznej.
Nadzór nad pracą komisji oraz rozstrzygnięcie spraw spornych będzie należało do Organizatora.
Skład profesjonalnego Jury będzie podany w późniejszym terminie.

 

PLAN DNIA:
8.00 – rejestracja zespołów i próby parkietu,
Część I Kategoria I i II
10.00 – prezentacje programów konkursowych,
1. Formacje taneczne do lat 8 (bez podziału na kategorię taneczną).
2. Formacje taneczne 9 – 11 lat – taniec współczesny.
3. Formacje taneczne 9 – 11 lat – taniec nowoczesny.
4. Solo do lat 8 (bez podziału na kategorię taneczną).
5. Solo 9 – 11 lat – taniec współczesny.
6. Solo 9 – 11 lat – taniec nowoczesny.
Finał Solo I i II Kategorii.
14.00 – przerwa i obrady Jury,
14.30 – ogłoszenie wyników części I Konkursu, wręczenie nagrody GRAND PRIX.

 

Część II Kategoria III i IV
15.00 – prezentacje programów konkursowych,
1. Formacje taneczne 12 – 15 lat – taniec współczesny.
2. Formacje taneczne 12 – 15 lat – taniec nowoczesny.
3. Formacje taneczne powyżej 15 lat – taniec współczesny.
4. Formacje taneczne powyżej 15 lat – taniec nowoczesny.
5. Solo taniec współczesny 12 – 15 lat.
6. Solo taniec nowoczesny 12 – 15 lat.
7. Solo taniec współczesny powyżej 15 lat.
8.Solo taniec nowoczesny powyżej 15 lat.
9. Finał Solo 12 – 15 – taniec współczesny.
10. Finał Solo 12 – 15 – taniec nowoczesny – walka.
11. Finał Solo pow. 15 – taniec współczesny.
12. Finał Solo – taniec nowoczesny – walka.
18.00 – przerwa i obrady Jury.
18.30 – Ogłoszenie wyników. Wręczenie nagrody Grand Prix.

 

UWAGI KOŃCOWE:
- Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy,
- Organizator zapewnia scenę o wymiarach: 8m x 8m,
- Organizator zapewnia napoje i poczęstunek dla każdego uczestnika Konkursu,
- Organizator nie pokrywa kosztów podróży i ubezpieczenia uczestników Konkursu,
- Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kontuzję spowodowaną udziałem w Konkursie,
- Organizator zapewnia pomoc medyczną,
- uczestnictwo w Konkursie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na publikowanie zdjęć oraz nagrań przez Organizatorów oraz media obsługujące imprezę,
- każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów,
- Organizator nie zwraca opłat akredytacyjnych, jeśli rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie leży
po stronie uczestnika,
- Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach,
- Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów sprawozdawczych przez Organizatora,
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są również na stronie: www.mokpabianice.eu
Telefon kontaktowy: 668 429 211 – Joanna Urbaniak – Woźniak.

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zobacz wszystkie >>
"Zacznij od tańca"

28 września o godzinie 18.00, w sali widowiskowej MOK odbędzie się koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń pt.:"Zacznij od tańca". Bilety w cenie 10zł. od poniedziałku, od godz. 12.00 będą do nabycia w kasie MOK.

Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń” powstał w 1958 roku. W tym roku zespół obchodzi 60-lecie swojego istnienia. Dlatego rok 2018 jest rokiem jubileuszowym.
Zespół w 2013 roku z inicjatywy byłych członków oraz choreografa – świętej pamięci pana Jacka Lewandowskiego, reaktywował swoją działalność. Przez okres 3 lat został częściowo odtworzony repertuar zespołu, powstał też nowy program artystyczny. Dziś zespół tworzą byli członkowie (inicjatorzy reaktywacji) oraz dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, średnich, wyższych z terenu gminy, a nawet sąsiadujących powiatów. Można powiedzieć, że jesteśmy dziś zespołem wielopokoleniowym. Repertuar wypełniają pieśni i tańce regionu sieradzkiego, łowickiego, opoczyńskiego, lubelskiego, rzeszowskiego, tańce górali żywieckich, beskidzkich oraz tańce narodowe i widowiska regionalne, mi.n. unikatowy i jedyny w swoim rodzaju „Siemieniec” oddający ogólny charakter obrzędu zapustowego. Widowisko to od 52 lat jest stałą pozycją w repertuarze „Dobronia”. Zespół posiada poza tym niezwykle bogate i ogromnie cenne zaplecze kostiumowe. Naszym skarbem są oryginalne kostiumy dobrońskie, sieradzkie, łowickie, opoczyńskie, lubelskie, kujawskie, rzeszowskie, krakowskie, śląskie, podhalańskie, górali żywieckich i beskidzkich, szlacheckie, niektóre w wersjach dla dorosłych i dzieci. Zespół odbył ponad 40 podróży zagranicznych, występował dziesiątki razy na scenach polskich. W jego dorobku są liczne wysoko plasowane miejsca na różnego rodzaju konkursach i przeglądach. Ostatnio „Dobroń” dwukrotnie odwiedził Węgry, podróżował do Niemiec, Czarnogóry i Włoch. W ubiegłym roku wziął m.in. udział w Dożynkach Powiatowych w Lutomiersku, w Turku, w Mikserze Regionalnym, w wojewódzkich obchodach Dnia Weterana w Teatrze Jaracza w Łodzi, wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu w Bosel w Niemczech, wielkim wydarzeniu artystycznym z udziałem orkiestr dętych, grup tanecznych i folklorystycznych oraz zespołów muzycznych z całej Europy, zajmując II miejsce w swojej kategorii.
Zespół działa przy Dobrońskim Centrum Kultury, którym kieruje pani Monika Rybak, choreografem jest pani Maria Kuśnierz a kierownikiem muzycznym – pan Szymon Mońka.

Zobacz wszystkie >>
"Audiencja V"

"Audiencja V" - 21 września 2018r., godz. 18.00, sala widowiskowa MOK. Bilety w cenie 20zł. dostępne w kasie MOK od poniedziałku 10 września.

"Audiencja V" Bogusława Schaeffera w interpretacji Piotra Zawadzkiego jest ponadgodzinną konwersacją z publicznością, która w miarę "wciągania się" w dyskretnie proponowaną grę staje się nierozerwalnym elementem spektaklu. Momentami go ożywia a niekiedy sprowadza na niebezpieczne krawędzie. "Audiencja V" to wykład nieco zblazowanego muzykologa na temat twórczości Webera. Widownię (czyt. studentów) nie od razu porywa naszpikowany mądrościami wykład. Prelegent także jest chwilami znudzony sam sobą, przerywa więc monotonny elaborat, wikłając się w meandry niezliczonych dygresji, czasem śmiesznych, czasem prozaicznych, a bywa, że i wzruszających. Jakby i to nie pomogło - niczym z rękawa "wypada" muzyka, a ta (jak zwykle) jest niezawodna. I tak zaczyna rodzić się happening tworzony wspólnie z publicznością. Chwyt to odważny a za razem niebezpieczny, nie zawsze bowiem widzowie chętnie poddają się takiemu zabiegowi.

Zobacz wszystkie >>