Współorganizacja projektów kulturalnych

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie. Zapisy w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach (ul. Kościuszki 14, Pabianice). Program realizowany będzie od 3 września do 15 października

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach przystąpił do realizacji projektu pod nazwą "Zacznij od tańca" - edukacyjny program pilotażowy tanecznych form aktywności kulturalnej we współorganizacji z Łódzkim Domem Kultury.

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne dotyczące poznania różnorodnych form tanecznych przez dzieci i młodzież. Potrzebę taką wykazała ankieta przeprowadzona przez MOK wśród mieszkańców Pabianic. Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów tanecznych w kategorii: tańca klasycznego, hip-hopu, jumpstylu oraz tańca ludowego. Ma na celu uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury.Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne dotyczące poznania różnorodnych form tanecznych przez dzieci i młodzież. Potrzebę taką wykazała ankieta przeprowadzona przez MOK wśród mieszkańców Pabianic. Projekt polegać będzie na przeprowadzeniu warsztatów tanecznych w kategorii: tańca klasycznego, hip-hopu, jumpstylu oraz tańca ludowego. Ma na celu uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury.

Miejscem realizacji projektu będzie Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta
w Pabianicach oraz powiatowa hala sportowa w Pabianicach.

Adresatami projektu będą dzieci w wieku szkolnym, pragnące rozwijać swoje zainteresowania w zakresie sztuki tanecznej różnych formatów. Odbiorcami projektu będą również widzowie i zaproszeni goście uczestniczący w koncertach, konkursie tanecznym oraz koncercie finałowym.

Cele projektu:

1.Popularyzacja różnych form tańca wśród dzieci

2.Ukazanie wielopoziomowego tańca jako sztuki

3.Rozwój zainteresowań dzieci i podniesienie ich uczestnictwa w kulturze

4.Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej MOK i efektywne wykorzystanie jego zasobów

5.Integracja społeczna i regionalna

6.Profesjonalizacja zajęć kulturalnych

7.Wzbogacanie edukacji szkolnej dzieci poprzez sztukę

8.Propagowanie zdrowego trybu życia sprawności ruchowej oraz rozwoju osobistego

9.Budowanie umiejętności bycia twórcą i widzem

10.Zdobycie wiedzy o sztuce tańca i odkrycie możliwości własnego ciała

11.Zapoznanie z folklorem regionu łódzkiego

12.Budowa więzi emocjonalnych rówieśnikami i pozawerbalnej komunikacji

13.Konfrontacja swoich umiejętności podczas rywalizacji konkursowej i ocena jury

14.Rozwój wyobraźni i osobowości ruchowej wpływający na rozwój osobowości dziecka

W schemacie edukacyjnym zaplanowano następujące działania: budowanie więzi emocjonalnych z rówieśnikami oraz kształtowanie orientacji ruchowej młodych odbiorców. Projekt zakłada realizację zajęć tanecznych czterech formacji tanecznych- warsztatowych w następujących grupach i liczbach godzin .warsztatowych:

                                   2 grupy tańca klasycznego po 10 osób każda.-razem 24 godziny

                                   1 grupa jumstyle-15 osób.12 godzin

                                   2 grupy hip-hop-po 15 osób każda. Razem 24 godziny

                                   1 grupa tańca ludowego-15 osób.12 godzin.

Warsztaty prowadzić będzie 4 instruktorów po jednym w każdym stylu wsparte współpracą z artystami. Każda grupa przygotuje prezentacje choreograficzne i zaprezentuje je podczas koncertu finałowego w sali widowiskowej MOK.

Mamy rozeznanie naboru grupy warsztatowiczów, dzięki przeprowadzonej ankiecie
i rozmowach konsultacyjnych z rodzicami. W trakcie trwania projektu planujemy koncert tańca ludowego w wykonaniu  zespołu folklorystycznego z regionu łódzkiego: Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń. Zespół ten kultywuje tradycje i dorobek regionu kultury ludowej.   Koncert ma na celu integrację regionu oraz dbałość o zachowanie i upowszechnienie dorobku dziedzictwa narodowego. Kwintesencją konfrontacji zdobytych umiejętności
w dziedzinie tańca będzie konkurs tańca, który pozwoli na zintegrowanie środowiska miłośników formacji tanecznych, oraz zapoznanie się z ich poziomem i ocenę prezentacji przez profesjonalne jury. Zostaną przyznane nagrody w poszczególnych kategoriach tańca oraz spotkanie z jurorami, którzy w sposób profesjonalny wskażą ścieżki rozwoju młodych adeptów tańca.

 

Kończącym elementem projektu będzie koncert finałowy, na którym zaprezentują się wszyscy uczestnicy projektu z przygotowaną podczas warsztatów choreografią. Koncert zostanie zarejestrowany poprzez telewizję PRO-Mok i emitowany  dla ponad 3000 abonentów w Pabianicach.

Koncert folklorystyczny towarzyszący:

1.Prezentacja dorobku artystycznego Zespołu Pieśni i tańca Dobroń

2.Koncert finałowy podsumowujący projekt.

  • Podanie informacji o genezie projektu współorganizacjii
  • Podanie informacji o źródłach finansowania
  • Prelekcja instruktorska
  • Prezentacja uzyskanych umiejętności przez poszczególne formacje taneczne
  • Przewidujemy obecność konferansjerów, jurorów oraz artystów.

Planujemy interaktywną zabawę z publicznością oraz przyznanie nagród i certyfikatów dla uczestników projektu

 

Plakat - Współorganizacja projektów kulturalnych