Projekt Sieć Na Kulturę

 

 

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie:

 

 

SIEĆ NA KULTURĘ W PODREGIONIE ŁÓDZKIM.

 

 

Projekt kierowany jest do gminnych samorządowych instytucji kultury - GSIK (obejmuje instytucje kultury prowadzone na szczeblu gminnym, wyłącznie takie jak: ośrodki kultury, centra kultury, domy kultury i biblioteki).

 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników GSIK poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych;

Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć;

Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

 

 

Każdy przyjęty do projektu pracownik GSIK weźmie udział w szkoleniu, w ramach

wybranej ścieżki tematycznej.

 

Ścieżki tematyczne do wyboru:

- dziennikarstwo online

- projektowanie graficzne z wykorzystanie aplikacji cyfrowych

- kompetencje medialne

- bezpieczne zachowania w sieci

 

 

Oferujemy:

- Komplet materiałów edukacyjnych (materiały szkoleniowe i scenariusze, podręcznik do prowadzenia zajęć).

- Sprzęt do prowadzenia zajęć.

- Wsparcie finansowe w organizacji przewozów dzieci i młodzieży na zajęcia.

- Dostęp do forum wymiany wiedzy i doświadczeń na platformie e-learningowej, wsparcie online oraz dostęp do materiałów szkoleniowych we wszystkich tematach realizowanych w ramach projektu.

 

 

Więcej informacji na:

www.siecnakulture.pl

 

 

Plakat - Projekt Sieć Na Kulturę