Dotacje

Dotacje zrealizowane przez Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach:

Piękno ziemi łódzkiej

Zadanie „PIĘKNO ZIEMI ŁÓDZKIEJ – MIĘDZYNARODOWY EKOLOGICZNY PROJEKT ARTYSTYCZNY ORAZ KONKURS „PTAKI PABIANIC I OKOLIC”

Wartość ogólna zadania: 42 800,00zl

Forma dofinansowania: dotacja

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 34 800,00zł.

Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach otrzymał dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Międzynarodowego Ekologicznego Projektu Artystycznego „Piękno Ziemi...

Dbanie o środowisko zaczyna się tutaj

Zadanie „Dbanie o środowisko zaczyna się tutaj – kampania dotycząca zapobieganiu powstawania odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami dla mieszkańców powiatu pabianickiego”

Wartość ogólna zadania: 47 000,00zł

Forma dofinansowania: dotacja

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 42 000,00zł.

Przyroda wokół nas

Zadanie „Przyroda wokół nas” – program ekologiczny dla społeczności lokalnej z terenu Pabianic, powiatu pabianickiego

Wartość ogólna zadania: 9 000,00zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 6 000,00zł

Przyroda i MY

Zadanie „Przyroda i MY” program ekologiczny dla społeczności lokalnej z terenu Pabianic i powiatu pabianickiego

Wartość ogólna zadania: 33 100,00zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 24 500,00zł

Miej serce dla przyrody

Zadanie „Miej serce dla przyrody” program ekologiczny dla społeczności lokalnej z terenu Pabianic, powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego

Wartość ogólna zadania: 15 100,00zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 9 350,00zł

Strony