Dotacje

Dotacje zrealizowane przez Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach:

Festiwal Artystyczny „Nasz Region – Ikony Kultury Pabianic”

Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach otrzymał dofinansowanie ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację kolejnej edycji projektu „Nasz Region Kultury Pabianic". Tym razem festiwal ukierunkowany zostanie na organizację animacji i wydarzeń kulturalnych z udziałem dotychczasowych ikon kultury Pabianic dla różnych odbiorców grup wiekowych. Obejmować będzie:

- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z udziałem przedstawicieli ikon kultury Pabianic,

...

Festiwal Artystyczny „Nasz Region – Ikony Kultury Pabianic”

Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta już po raz czwarty ogłasza plebiscyt na ikony kultury naszego miasta Nasz region – Ikony Kultury Pabianic. Swoje propozycje mieszkańcy Pabianic mogą zgłaszać do 20 października na adres mailowy: jrak@mokpabianice.eu z dopiskiem Ikony Kultury Pabianic lub telefonicznie na numer 42-227-55-70. Jednym z efektów plebiscytu jest wystawa w holu na parterze Miejskiego Ośrodka Kultury. Zbiór prac fotograficznych przedstawiających zarówno...

„Zielone łódzkie” - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym – działanie edukacyjne na rzecz poprawy świadomości mieszkańców Pabianic, powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego.

Forma dofinansowania: dotacja Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 56.480,00 zł.

TERMIN REALIZACJI: 1-13.03.2015 – 21.03.2015.

Projekt polega na organizacji:

1. WYCIECZEK: „Trasy bioróżnorodności w woj. łódzkim”, skierowanych do dzieci i młodzieży spędzających wakacje ’2015 i ferie zimowe ’2013 w mieście.

  • Wycieczka trzydniowa do...

„Nasz Region – Ikony Kultury Pabianic” pod Patronatem Prezydenta Miasta Pabianic

„Nasz Region – Ikony Kultury Pabianic” to kontynuacja cyklu realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach w latach 2011 i 2012. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2011 roku. Wówczas, jak się okazało, dla mieszkańców Pabianic Ikonami Kultury są przede wszystkim twórcy, ludzie utalentowani, popularni, posiadający charyzmę. W gronie tym znaleźli się: Ryszard Binkowski - autor książek, Henryk Debich - dyrygent, Rafał Frankiewicz - rzeźbiarz, Zbigniew Gajzler - reżyser, Norbert Hans - artysta plastyk, Anna Lewkowska - autorka książek, Sławomir...

„RÓŻNE KOLORY ZIEMI ŁÓDZKIEJ – CYKL DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKŃCÓW POWIATU PABIANICKIEGO”.

Wartość ogólna zadania: 41.840,00 zł

Forma dofinansowania: dotacja

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 37.640,00zł.

TERMIN REALIZACJI: LUTY-GRUDZIEŃ’ 2014

RÓŻNE KOLORY ZIEMI ŁÓDZKIEJ

To nazwa programu, który w tym roku realizuje Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta. Składają się na niego m.in. konkursy...

Strony