Bezpłatny kurs języka angielskiego

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie "Bezpłatny kurs języka angielskiego". Zajęcia odbywać się będą w okresie od 02 grudnia 2019r. do 30 kwietnia 2020r.
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie grupy 12-osobowej spełniającej warunki naboru oraz podpisanie umowy z organizatorem. Zgłoszenia przyjmowane są drogą e-mailową (sekretariat@mokpabianice.eu) oraz osobiście w sekretariacie MOK. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.