Ankiety diagnozująca potrzeby i preferencje kulturalne społeczności naszego miasta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im.Zbigniewa Herberta w Pabianicach zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety diagnozującej potrzeby i preferencje kulturalne społeczności naszego miasta. Celem ankiety jest poznanie opinii i potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze wszystkich mieszkańców Pabianic bez względu na wiek. Zebrane informacje ułatwią nam dokonanie rzetelnej i obiektywnej oceny oferty kulturalnej, oraz pozwoli na modyfikowanie działań już prowadzonych. Proszę o wypełnianie ankiety do dnia 30 września 2019r.

Z góry serdecznie dziękuję.

Ankieta dostępna jest pod adresem https://www.interankiety.pl/i/d4rRzkm4

Maria Wrzos-Meus