Festiwal Artystyczny „Nasz Region – Ikony Kultury Pabianic”

Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach otrzymał dofinansowanie ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację kolejnej edycji projektu „Nasz Region Kultury Pabianic". Tym razem festiwal ukierunkowany zostanie na organizację animacji i wydarzeń kulturalnych z udziałem dotychczasowych ikon kultury Pabianic dla różnych odbiorców grup wiekowych. Obejmować będzie:

- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z udziałem przedstawicieli ikon kultury Pabianic,

- warsztaty dla grup senioralnych z terenu miasta,

- happeningi artystyczne organizowane w miejscach zagrożonych wykluczeniem społecznym połączone z przedstawieniem oferty działalności placówki,

- Regionalny Zlot Jumpstyle z udziałem tancerzy z regionu łódzkiego,  

- wystawę fotograficzną będąca relacją z wydarzeń festiwalowych.

Wydany zostanie kalendarz na rok 2017 prezentujący przebieg festiwalu oraz informacje o organizatorach i partnerach projektu.

W listopadzie odbędzie się podsumowująca projekt uroczystość finałowa. Będzie to spektakl wokalno – muzyczny będący prezentacją działalności edukacyjno-artystycznej organizatora zorganizowany przez amatorów i artystów biorących udział w organizowanych warsztatach działających na rzecz rozwoju kulturalnego regionu

Festiwal jest kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego od 2011 roku. Polega na różnego rodzaju prezentacji sylwetek lokalnych artystów i ich twórczości. Jego efektem jest stała ekspozycja Ikon Kultury, którą można oglądać w siedzibie organizatora. W ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego odbywa się od 2014 roku.