„Nasz Region – Ikony Kultury Pabianic” pod Patronatem Prezydenta Miasta Pabianic

„Nasz Region – Ikony Kultury Pabianic” to kontynuacja cyklu realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach w latach 2011 i 2012. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2011 roku. Wówczas, jak się okazało, dla mieszkańców Pabianic Ikonami Kultury są przede wszystkim twórcy, ludzie utalentowani, popularni, posiadający charyzmę. W gronie tym znaleźli się: Ryszard Binkowski - autor książek, Henryk Debich - dyrygent, Rafał Frankiewicz - rzeźbiarz, Zbigniew Gajzler - reżyser, Norbert Hans - artysta plastyk, Anna Lewkowska - autorka książek, Sławomir Łuczyński - satyryk karykaturzysta, zespół Proletariat i Krzysztof Urbański - dyrygent. Druga edycja odbyła się w 2012 roku i wtedy do Ikon dołączyli: Alina Szapocznikow i Karol. J. Nicze. W 2014 roku do ich grona dołączyli: Janusz Boniecki - artysta plastyk, Tipsy Drivers - zespół muzyczny, Zenon Porzucek - artysta plastyk.

W 2014 roku projekt „Nasz Region – Ikony Kultury Pabianic” zainaugurowany został w czerwcu konferencją prasową ogłaszającą plebiscyt na „Ikony Kultury Pabianic”. Następnie odbyły się koncerty, wystawy oraz cykle spotkań i warsztatów a także z osobami do tej pory wyróżnionymi tytułem Ikon. Wśród nich:

  • koncert legendarnego pabianickiego zespołu Proletaryat podczas tegorocznego Przeglądu Zespołów Muzycznych RockMaster Reaktywacja,
  • warsztaty artystyczne zorganizowane w miejscach zagrożonych wykluczeniem społecznym prowadzone przez artystę plastyka Sławomira Łuczyńskiego,
  • happening artystyczny w centrum miasta połączony z przedstawieniem oferty MOK-u,
  • premiera filmu Zbigniewa Gajzlera „Na granicy…”
  • projekcja z udziałem reżysera i osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym skierowana do młodzieży szkolnej,
  • wystawa jubileuszowa artysty plastyka Norberta Hansa zorganizowany w Muzeum Miasta Pabianic i Miejskim Ośrodkiem Kultury wzbogacona koncertem muzycznym.

Podsumowanie projektu odbyło się 14 listopada w siedzibie organizatora. Uczestniczyli w nim: marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień, wiceprezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, z-ca dyrektora ŁDK-u Jacek Lewkowski oraz pabianiccy artyści i ich rodziny.

Jednym z efektów plebiscytu jest wystawa w holu na parterze Miejskiego Ośrodka Kultury. Zbiór prac fotograficznych przedstawiających zarówno twórców jak i ich dorobek artystyczny stanowi stałą ekspozycję, która dzięki realizacji projektu została uaktualniona i odnowiona. Powstał też kalendarz na rok 2015 z sylwetkami Ikon oraz strona internetowa przedstawiająca sylwetki pabianickich twórców.

Na realizację projektu MOK otrzymał dofinansowanie w wysokości 10.000 zł ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego