Cennik

Zarządzenie Nr 7/2013
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach
z dnia 15.07.2013 r. w sprawie zasad i stawek wynajmu pomieszczeń budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 14.

Z dniem 1.09.2013 roku ustalam zasady i stawki wynajmu pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury oraz wysokość pobieranej opłaty eksploatacyjnej i opłaty za obsługę realizacji dźwięku podczas imprez.

§1

1. Wynajem sali widowiskowej – 200 zł netto + 23% VAT za godzinę.
2. Obsługa realizacji dźwięku podczas imprezy:

  • - w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ – 50 zł brutto za wydarzenie,
  • - w soboty, niedziele i święta – 50 zł brutto za godzinę.

3. Wynajem sali kameralnej – 120 zł brutto za godzinę.
4. Wynajem „Galerii” – 100 zł brutto za godzinę.

§ 2

Samorządowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe mają możliwość korzystania z pomieszczeń po wniesieniu opłaty eksploatacyjnej oraz, w razie potrzeby, opłaty za obsługę realizacji dźwięku w wysokości:

  • opłata eksploatacyjna – 50 zł brutto za pierwszą godzinę,
  • każda następna godzina – 20 zł brutto.

§ 3

W szczególnych okolicznościach (zwłaszcza w zależności od ilości osób zaangażowanych w obsługę imprezy) możliwe jest podjęcie negocjacji cen.

§  4

Opłat nie pobiera się w przypadkach:

1. Organizowania w placówce imprez dla mieszkańców Pabianic o charakterze niekomercyjnym, kulturalnym, charytatywnym, ogólnospołecznym i odbywających się pod Patronatem Prezydenta Miasta Pabianic lub Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
2. Imprez, których współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach na podstawie złożonego przez zainteresowany podmiot pisemnego wniosku z prośbą o współorganizację wydarzenia zawierającego jego opis oraz określenie zakresu udziału w nim MOK-u.

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 4.01.2011 r.

Z a r z ą d z e n i e nr 12/2011

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie cennika wynajmu sprzętu audio – wizualnego.

§ 1

Z dniem 21 lipca 2011 roku ustalam następujące opłaty dotyczące wynajmu sprzętu audio – wizualnego:

 

Nagłośnienie Pikniku plenerowego *

1.000,00 – 2.500,00 zł

Mikrofon bezprzewodowy Bayerdynamic

25,00 zł

Mikrofon bezprzewodowy AKG

20,00 zł

Mikrofon bezprzewodowy nagłowny Bayerdynamic

40,00 zł

Mikrofon przewodowy Shure , Beta 58SM

15,00 zł

Statyw Kolumnowy, Mikrofonowy

10,00 zł

Mikser (6 kanałów)

50,00 zł

Końcówka mocy Crest – CA 9

100,00 zł

Końcówka mocy Crest – CA 12

200,00 zł

Końcówka mocy Crest – CA 18

300,00 zł

Kolumny głośnikowe EAW – LA 325 2 szt.

300,00 zł

Kolumny głośnikowe EAW – LA 128 2 szt.

400,00 zł

Kolumny głośnikowe DAS – RF – 215.96 2 szt.

300,00 zł

Odsłuchy aktywne ”Wharfedale – Pro”

100,00 zł

Odsłuchy aktywne „dB – Technologies M 12 – 4 PLUS

200,00 zł

Odsłuch pasywny PEAVAY

100,00 zł

Mixer aktywny ALLEN & HEATH PA 20 – CP

150,00 zł

Mixer pasywny SOUNDTRACS – TOPAZ max 18-24

200,00 zł

Odtwarzacz CD/MP3 2 płytowy

80,00 zł

Odtwarzacz Kasetowy SONY

40,00 zł

Multimedia:  
Projektor Multimedialny 1800 ANSI

140,00 zł

Projektor Multimedialny 3500 ANSI

200,00 zł

Ekran do projekcji 2 m x 2 m

50,00 zł

Kamera Sony z operatorem

1 godzina – 100,00 zł

Ekran do projekcji 5,5 m x 3,5m

300,00 zł

Scena:  
Namiot sceniczny 6,5 m x 6,5 m samonośny

500,00 zł

Transport sprzętu nie jest wliczony w cenę wynajmu.
Do ceny należy doliczyć koszt pracownika obsługi, tam gdzie nie wymieniono, w kwocie 50 zł za godzinę.
Wszystkie podane ceny są cenami brutto oraz cenami jednostkowymi. Przy wynajmie większej ilości sprzętu mogą podlegać negocjacji.
* cena w zależności od czasu trwania imprezy i jej potrzeb.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 6/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku.