Zajęcia dla najmłodszych i inne

Mix Dance dla malucha

Interaktywne, dynamiczne zajęcia umuzykalniające dla dzieci prowadzone w formie zabawy  wraz z kształceniem poczucia rytmu.

Program:
- rozwój twórczej inwencji dzieci,
- improwizacje ruchowe śpiewane i grane,
- ćwiczenia ogólnorozwojowe pobudzające aktywność i wychowanie przez sztukę.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 3. roku życia – mile widziana obecność opiekuna. W zajęciach mogą uczestniczyć również dzieci, które wymagają indywidualnego podejścia do nauki.

 

Instruktor: Paulina Pawlusiak
Koszt: 60zł*, 80zł**, 100zł***

 

Bim Bam Brzdąc

Zajęcia ogólnorozwojowe i poznawcze dla najmłodszych dzieci od 6. miesiąca życia do 3. roku życia. W zajęciach udział biorą rodzice lub opiekunowie. Program:
- kształtowanie motoryki małej i dużej,
- zajęcia taneczno-muzyczne,
- ćwiczenia gimnastyczne,
- rozwój mowy i ćwiczenia aparatu mowy,
- kształtowanie kreatywności i logicznego myślenia,
- kształtowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego,
- wyrażanie emocji.

Na koniec cyklu nauczania dziecko otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

 

Instruktor: vacat
Koszt: 1 raz w tygodniu: 40zł*, 60zł**, 80zł***
            2 razy w tygodniu: 80zł*, 100zł**, 120zł***

 

 

Akademia Wyobraźni

 

Interaktywne zajęcia edukacji kulturalnej i artystycznej, odkrywanie zainteresowańi talentów dzieci, rozwijanie wyobraźni, zdolności manualnych oraz ruchowych. W trakcie Akademii Wyobraźni dzieci mają możliwość zrealizowania swoich najbardziej fantastycznych pomysłów, tworząc własne i niepowtarzalne „dzieła sztuki”. Dzięki takim zajęciom dzieci nabierają odwagi do wyrażania siebie, uczą się w działaniu, stają się ciekawe świata i chętniej podejmują nowe, interesujące wyzwania.

Jedna grupa - dzieci w wieku 6-10 lat. Wskazany wygodny strój sportowy oraz obuwie na zmianę, gdyż zajęcia angażują dziecko kompleksowo – jego umysł i ciało.

Program:
- kształtowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- zajęcia ogólnorozwojowe i poznawcze,
- improwizacje ruchowe
- kształtowanie kreatywności, twórczości i logicznego myślenia,
- kształtowanie wrażliwości estetycznej,
- nauka koncentracji i map pamięci.

Na koniec cyklu nauczania dziecko otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

 

Instruktor: Adriana Jabłońska

Koszt: 60zł*, 80zł**, 120zł***

 

INNE SEKCJE

 

Kulturalnie po angielsku
Zajęcia dla dorosłych prowadzone w języku angielskim w kategorii dla początkujących i zaawansowanych. 

 

Instruktor: Justyna Kierlik

Koszt: 1 w tygodniu: 80zł*, 90zł**, 135zł***, 45zł.***

2 razy w tygodniu: 150zł*, 160zł**, 205zł***, 80zł****

 

 

 

 

      * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora