Zajęcia dla najmłodszych i inne

ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH

1. Bim Bam Brzdąc
Zajęcia ogólnorozwojowe dla najmłodszych dzieci od 6. miesiąca życia do 3. roku życia. W zajęciach udział biorą rodzice lub opiekunowie.
Zajęcia prowadzi Pani Kinga Czapińska oraz Pani Joanna Urbaniak - Woźniak.
Koszt: 25 zł*, 30 zł**, 40 zł***

 

2. Akademia Wyobraźni
Program wczesnej edukacji kulturalno-rozwojowej i animacyjnej. Rozwój umiejętności kreatywnego myślenia, zdolności poznawczych i manualnych.
Trening pamięci. Zajęcia dla dzieci w wieku 5-8 lat.
Zajęcia prowadzi Pani Maria Wrzos-Meus oraz Pani Magdalena Wlazłowicz.
Koszt: 25 zł*, 30 zł**, 40 zł***

 

3. Rytmika
Zajęcia ruchowo-muzyczne z udziałem instrumentów prostych dla dzieci w wieku 3-6 lat. Mile widziana obecność opiekunów.
Zajęcia prowadzi Pani Maria Durajska.
Koszt: 25 zł*, 30 zł**, 40 zł***

 

INNE SEKCJE

1. Zostań mistrzem szachownicy
Nauka gry w szachy. Wszechstronny rozwój kształcący pamięć oraz umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia.
Zajęcia dla uczestników bez ograniczeń wiekowych.
Zajęcia prowadzi Pan Krzysztof Długosz.
Koszt: 25 zł*, 30 zł**, 45 zł***, 15 zł****

 

2. Kulturalnie po angielsku
Zajęcia dla dorosłych prowadzone w języku angielskim w kategorii dla początkujących i zaawansowanych. 
Zajęcia prowadzi Pani Justyna Kierlik.
Koszt: 80 zł*, 90 zł**, 135 zł***, 45 zł****

 

* - kwota dla posiadaczy Karty Pabianiczanina
** - kwota dla mieszkańców Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
*** - kwota dla uczestników spoza miasta Pabianic

**** - kwota dla posiadaczy Karty Seniora

Karta Dużej Rodziny

50% na pierwsze dziecko

75% na drugie dziecko

100% na trzecie i kolejne dziecko