Sekcja muzyczna

Grzegorz Małolepszy prowadzi naukę gry na gitarze w trzech grupach wiekowych: od 5 do 9 lat, od 9 do 14 lat oraz powyżej 15 roku życia. Dwie pierwsze adresowane są do tych, którzy dopiero chcą poznać tajniki gry na tym instrumencie. Trzecią grupę stanowią osoby, które w zajęciach uczestniczą już od kilku lat. Instruktor prowadzi też od czerwca 2013 roku zajęcia nauki gry na gitarze dla osób po 40. roku życia. Oferta skierowana jest nie tylko do początkujących, lecz także do tych, którzy już wcześniej opanowali kilka akordów, czyli tzw. popularne chwyty. Podczas zajęć aranżują utwory na skład akustyczny gitary.

Andrzej Krajewski kieruje sekcją nauki gry na gitarze z elementami umuzykalniającymi, która adresowana jest do osób w wieku od 11 do 50 lat. Zajęcia odbywają się w systemie indywidualnym, co sprawia, że kontakt nauczyciel - uczeń wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Nauka w dużym stopniu oparta jest na poznawaniu piosenek w wielu jej gatunkach muzycznych.