Sekcja fotogragiczna

1. Zajęcia fotograficzne i animacyjne
Nauka obsługi oprogramowania do obróbki fotografii, fotografii analogowej, poznawanie zasad i technik fotograficznych.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: dla początkujących oraz zaawansowanych. Bez ograniczeń wiekowych.
Zajęcia prowadzi Pan Krzysztof Dumka. 
Koszt: 20 zł*, 25 zł**, 40 zł***, 20 zł****

 

* - kwota dla posiadaczy Karty Pabianiczanina
** - kwota dla mieszkańców Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
*** - kwota dla uczestników spoza miasta Pabianic

**** - kwota dla posiadaczy Karty Seniora

Karta Dużej Rodziny

50% na pierwsze dziecko

75% na drugie dziecko

100% na trzecie i kolejne dziecko