Zajęcia rękodzielnicze i plastyczne

1. Zajęcia rękodzielnicze dla dorosłych
Poznawanie różnorodnych technik manualnych artystycznych.
Zajęcia prowadzi Pani Ewa Walkiewicz.
Koszt: 50 zł*, 60 zł**, 90 zł***, 30 zł****

2. Zajęcia rękodzielniczne dla chłopców od 12. roku życia i dorosłych
Zajęcia manualne w technikach odwzorowujących rzeczywiste obiekty w postaci pomniejszonych modeli.
Zajęcia prowadzi Pan Krzysztof Lipiński.
Koszt: 50 zł*, 60 zł**, 90 zł***, 30 zł****

 

3. Zajęcia plastyczne
Wizualna twórczość artystyczna, malarstwo, rysunek, grafika, scenografia, rzemiosło artystyczne.
Zajęcia dla uczestników od 6. roku życia bez górnej granicy wieku.
Zajęcia prowadzi Pan Sławomir Łuczyński i wakat. 
Koszt: 20 zł*, 25 zł**, 40 zł***, 15 zł****

 

4. Warsztaty plastyczne dla kandydatów na uczelnie artystyczne
Zajęcia prowadzi: wakat
Koszt: 150 zł*, 200 zł**, 250 zł***

 

 

* - kwota dla posiadaczy Karty Pabianiczanina
** - kwota dla mieszkańców Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
*** - kwota dla uczestników spoza miasta Pabianic

**** - kwota dla posiadaczy Karty Seniora

Karta Dużej Rodziny

50% na pierwsze dziecko

75% na drugie dziecko

100% na trzecie i kolejne dziecko