Zajęcia rękodzielnicze i plastyczne

Zajęcia rękodzielnicze

Zajęcia dla dorosłych i młodzieży stymulujące aktywność artystyczną i zachęcające do ciekawego spędzania czasu wolnego, z elementami terapeutycznymi.
Program:
- rozwój zdolności manualnych,
- poznawanie różnych technik plastycznych,
- budowanie aktywności twórczej i wyobraźni,
- wykorzystywanie różnorodnych materiałów i eksperymentowanie,
- poznanie techniki decoupage, scrabbooking’u, modelowania, origami, witrażu, filcowania, powertex’u, itp.

Instruktor: Ewa Walkiewicz
Koszt: 50zł.*, 60zł.**, 90zł.***, 40zł.****

 

Zajęcia plastyczne

Wizualna twórczość artystyczna, malarstwo, rysunek, grafika, scenografia, rzemiosło artystyczne.
Zajęcia dla uczestników od 6. roku życia bez górnej granicy wieku.

Instruktor: Sławomir Łuczyński
Koszt: 50zł.*, 60zł.**, 90zł.***, 40zł.****

 

Warsztaty plastyczne dla kandydatów na uczelnie artystyczne

Instruktor: Sławomir Łuczyński
Koszt: 150zł.*, 200zł.**, 250zł.***

   

          * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora