Zespoły senioralne

1. Senioralne zespoły wokalne - chóralne
Zajęcia prowadzi Pan Mirosław Piotrowski.
Zajęcia bezpłatne.

 

2. Taniec i ruch
Zajęcia ruchowe przy muzyce.
Zajęcia prowadzi Pani Joanna Urbaniak - Woźniak.
Koszt: 20 zł*, 25 zł**, 40 zł***, 15 zł****

 

* - kwota dla posiadaczy Karty Pabianiczanina
** - kwota dla mieszkańców Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
*** - kwota dla uczestników spoza miasta Pabianic

**** - kwota dla posiadaczy Karty Seniora

Karta Dużej Rodziny

50% na pierwsze dziecko

75% na drugie dziecko

100% na trzecie i kolejne dziecko