Teatr, kabaret

1. Sekcja teatralna - grupa DlaNiepoznaki
Zajęcia teatralne dla dorosłych. Bez ograniczeń wiekowych.
Zajęcia prowadzi Pani Dorota Olejnik.
Koszt: 10 zł*, 15 zł**, 25 zł***

 

2. Sekcja teatralna dla dzieci i młodzieży
Zajęcia dla dzieci od 10. roku życia.
Zajęcia prowadzi Pani Dorota Olejnik.
Koszt: 20 zł*, 25 zł**, 40 zł***

 

3. Teatr Samotnej Kobiety
Zajęcia dla kobiet. Wiek - bez ograniczeń.
Zajęcia prowadzi Pani Bożena Flieger - Krawczyńska.
Koszt: 20 zł*, 25 zł**, 40 zł***

 

4. Sekcja kabaretowo-estradowa - kabaret "Trybik"
Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych. 
Zajęcia prowadzi Pan Jerzy Czapliński.
Koszt: 10 zł*, 15 zł**, 25 zł***, 10 zł****

 

5. Sekcja teatralna - grupa "Spectrum"
Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych.
Zajęcia prowadzi Pan Jerzy Czapliński.
Koszt: 10 zł*, 15 zł**, 25 zł***, 10 zł****

 

6. Warsztaty teatralne
Indywidualne zajęcia dla kandydatów na uczelnie artystyczne.
Zajęcia prowadzi Pan Jerzy Czapliński.
Koszt: 150 zł*, 200 zł**, 250 zł***

 

 

* - kwota dla posiadaczy Karty Pabianiczanina
** - kwota dla mieszkańców Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
*** - kwota dla uczestników spoza miasta Pabianic

**** - kwota dla posiadaczy Karty Seniora

Karta Dużej Rodziny

50% na pierwsze dziecko

75% na drugie dziecko

100% na trzecie i kolejne dziecko