Teatr, kabaret

Sekcja teatralna dla dzieci i młodzieży

Zajęcia służące wszechstronnemu rozwojowi, sprzyjające wychowaniu. Pełnią również funkcje terapeutyczną poprzez sztukę.
Program:
- wyzwalanie ekspresji słownej, muzycznej i ruchowej,
- integracja w grupie,
- wywoływanie dobrych wzorców i postaw moralnych,
- rozwój pamięci i kreatywności oraz logicznego myślenia,
- poszerzanie zasobów słownictwa,
- nauka prawidłowej dykcji,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości i eliminowanie nieśmiałości.
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału

w konkursach i przeglądach artystycznych.
Zajęcia dla dzieci od 10. roku życia.

Instruktor: Katarzyna Tkacz
Koszt: 50zł.*, 70zł.**, 90zł.**

 

Sekcja kabaretowo-estradowa

Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych. 
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału
w konkursach i przeglądach artystycznych.

Instruktor: Jerzy Czapliński

 

Sekcja teatralna - grupa "Spectrum"

Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych.
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału
w konkursach i przeglądach artystycznych

Instruktor: Jerzy Czapliński

 

Warsztaty teatralne

Indywidualne zajęcia dla kandydatów na uczelnie artystyczne.

Instruktor: Jerzy Czapliński
Koszt: 150zł.*, 200zł.**, 250zł.***

 

Grupa teatralna „DlaNiepoznaki”

Zajęcia teatralne dla dorosłych – kontynuacja.
Do zespołu przyjmiemy mężczyzn.
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału

w konkursach i przeglądach artystycznych.

Instruktor: Katarzyna Tkacz

 

Teatr integracyjny „Czarodzieje”

Zajęcia teatralne dla osób niepełnosprawnych z funkcjami terapeutycznymi

Instruktor: Katarzyna Tkacz

 

Koszt: 10 zł

        * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
 **** - Posiadacze Karty Seniora