Teatr, kabaret

 Sekcja teatralna dla dzieci i młodzieży      czwartek  18:00 - 20:00
Zajęcia służące wszechstronnemu rozwojowi, sprzyjające wychowaniu. Pełnią również funkcje terapeutyczną poprzez sztukę.
Program:
- wyzwalanie ekspresji słownej, muzycznej i ruchowej,
- integracja w grupie,
- wywoływanie dobrych wzorców i postaw moralnych,
- rozwój pamięci i kreatywności oraz logicznego myślenia,
- poszerzanie zasobów słownictwa,
- nauka prawidłowej dykcji,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości i eliminowanie nieśmiałości.


Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału w konkursach i przeglądach artystycznych.
Zajęcia dla dzieci od 10. roku życia.
Koszt: 40zł.*, 50zł.**, 60zł.***

 

 

 Teatr Samotnej Kobiety      wtorek  15:00 - 18:00
Zajęcia dla kobiet. Wiek - bez ograniczeń.
Zajęcia bezpłatne

 

 

 Sekcja kabaretowo-estradowa - kabaret "Trybik"      śr.  16:00 - 20:00,   pt. 16:00 - 20:00
Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych.
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału
w konkursach i przeglądach artystycznych.
Zajęcia bezpłatne

 

 

 Sekcja teatralna - grupa "Spectrum"     pn.  16:00 - 18:00,  czw.  16:00 - 18:00
Zajęcia teatralne dla młodzieży i dorosłych.
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału
w konkursach i przeglądach artystycznych.
Zajęcia bezpłatne

 

 

 Warsztaty teatralne 
Indywidualne zajęcia dla kandydatów na uczelnie artystyczne.
Koszt: 150zł.*, 200zł.**, 250zł.***

 

 

 Grupa teatralna „Dla Niepoznaki”      poniedziałek  18:00 - 21:00
Zajęcia teatralne dla dorosłych – kontynuacja.
Do zespołu przyjmiemy mężczyzn.
Praca nad własnym repertuarem z możliwością prezentacji na scenie oraz udziału w konkursach i przeglądach artystycznych.
Zajęcia bezpłatne

 

 

 

          * - Posiadacze Karty Pabianiczanina
    ** - Mieszkańcy Pabianic nie posiadających Karty Pabianiczanina
  *** - Uczestnicy spoza miasta Pabianic
**** - Posiadacze Karty Seniora